Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  22 maja 2019  12:31

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego kotła grzewczego z zamkniętą komorą spalania w Inspektoracie ZUS w Zwoleniu, ul. Bogusza 20 wraz ze świadczeniem nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Adres zamawiającego

  26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A.

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  310000/273/05/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert - do 30 maja 2019 r. do godz. 10:00.

  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  -za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grzegorz.kozicki@zus.pl lub
  -dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pokój nr 002 (Sala Obsługi Klienta – parter – wejście B)

  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Grzegorz Kozicki
  tel: 48 385 63 75
  e-mail: grzegorz.kozicki@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 08.00-15.00 (pn.-pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 czerwca 2019  13:20