Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 sierpnia 2019  15:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi szkoleniowe

 • Tytuł postępowania

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia informatycznego z zakresu MS-10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 dla pracowników Oddziału ZUS w Chorzowie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/273/22/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl
  lub
  2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 CHORZÓW, parter, INFORMACJA OGÓLNA - DZIENNIK PODAWCZY, z dopiskiem "oferta do Zapytania publicznego na szkolenie informatyczne - nie otwierać przed 21 sierpnia 2019 r. godz. 12:00"

  - do 21 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 sierpnia 2019  10:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  04 września 2019  13:10