Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 sierpnia 2019  11:24

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  ZAKUP URZĄDZEŃ DO CZYTANIA MIKROFISZ (6SZT.) - O/ZUS CKN

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  440000/272/16/ZAP/2019/ZP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ZAP_Warszawa1@zus.pl
  lub
  dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: I Oddział ZUS w Warszawie, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych , ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa, wejście od ul. Miodowej 5, pok. 3.
  do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00
  Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 sierpnia 2019  15:13

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 sierpnia 2019  12:23

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  03 września 2019  13:57

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 września 2019  15:10