Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 lipca 2020  15:21

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawę materiałów i części zamiennych związanych z eksploatacją budynków należących do Oddziału ZUS w Częstochowie”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  090000/273/8000310262/2020/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zap_czestochowa@zus.pl
  lub
  2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa - Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A.
  - do 13 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 sierpnia 2020  13:15

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  10 sierpnia 2020  13:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 sierpnia 2020  08:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 sierpnia 2020  08:27