Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  3 sierpnia 2020  13:00

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Opracowanie ekspertyz dla planowanego zadania pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Kępnie, ul. Solidarności 8”

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/273/81/2020-ADG

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu
  w sprawie niniejszego Postępowania są:
  Waldemar Skrzypczak - Starszy Inspektor
  Magdalena Zawidzka - Inspektor
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 62 73 57 333
  E: waldemar.skrzypczak@zus.pl, magdalena.zawidzka@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 7.00 – 15.00 (pn.-pt.)
  Termin składania ofert: 11.08.2020 r., godz. 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 sierpnia 2020  09:00