Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 września 2020  12:20

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja elewacji i dachu z elementami docieplenia budynku Inspektoratu ZUS w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 48, 32-700 Bochnia

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Adres zamawiającego

  ZUS Oddział w Tarnowie, ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  57000/271/2/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV 45.00.00.00-7 - roboty budowlane
  CPV 45.44.30.00-4 - roboty elewacyjne
  CPV 45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej
  CPV 45.26.12.10-9 - wykonywanie pokryć dachowych
  CPV 45.41.00.00-4 - tynkowanie
  CPV 45.11.00.00-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
  CPV 45.11.00.00-3 - roboty instalacyjne elektryczne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS Oddział w Tarnowie, ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

 • Termin składania ofert

  1 października 2020  09:00

 • Dodatkowe informacje

  ID postępowania: da54f602-3fab-4db1-a85d-f7fcac319878
  Zamawiający informuje, iż w przypadku złożenia oferty w formie papierowej, oferta zostanie poddana obowiązkowej 1-dniowej kwarantannie, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 września 2020  13:39

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 września 2020  07:52

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  01 października 2020  14:13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 października 2020  13:02