Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 października 2020  08:09

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzedaży ciepła i świadczenie usług przesyłowych do budynku Inspektoratu ZUS w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 10.
  Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze usługa/dostawa może być świadczona przez jednego Dostawcę.
  Ciepło dostarczane będzie do węzła wymiennikowego stanowiącego własność Dostawcy za pośrednictwem nośnika, którym jest gorąca woda o zmiennej temperaturze zależnej od warunków atmosferycznych.
  Ciepło dostarczane będzie całorocznie na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.
  Dostawca utrzymuje w należytym stanie technicznym urządzenia cieplne będące jego własnością.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  220000/271/8/2020-ZAP

 • Określenie trybu zamówienia

  art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 października 2020  08:16

Informacja o wybranej ofercie – dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 października 2020  12:39