Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 października 2020  10:36

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Usługi pralnicze na potrzeby O/ZUS w Płocku i TJO w 2021 roku

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/21/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert: 26.10.2020 roku
  2. Składanie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ZAP_Plock@zus.pl
  3. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
  4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 października 2020  07:41