Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 października 2020  07:10

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i montaż oraz demontaż i utylizacja 6 szt. klimatyzatorów służących do schładzania powierzchni biurowych i technicznych w budynkach Oddziału ZUS w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 43/45 oraz budynku Inspektoratu ZUS w Myszkowie ul. Sikorskiego 56.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  090000/273/8000327734/2020/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zap_czestochowa@zus.pl
  lub
  2. doręczyć osobiście w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa - Dziennik podawczy przy wejściu głównym do budynku A
  - 21 października 2020 r. do godz. 11:00.
  Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru formy pisemnej, oferta zostanie poddana obowiązkowej „kwarantannie” przez 1 dobę, wobec czego należy złożyć ofertę w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 października 2020  08:55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2020  10:01