Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 października 2020  09:00

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  Dzierżawa łącza światłowodowego dla potrzeb transmisji danych pomiędzy dwiema lokalnymi sieciami LAN w relacji: ZUS Częstochowa ul. Dąbrowskiego 43/45 – ZUS Częstochowa ul. Okólna 17/19.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/273/8/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
  2. Ofertę należy złożyć w terminie do 21 października 2020 r. do godz. 10:00 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  20 października 2020  07:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 października 2020  11:45