Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 października 2020  11:54

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Serwis techniczny urządzeń dźwigowych w obiektach Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratach

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Adres zamawiającego

  ul. Partyzantów 1
  41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  380000/273/10/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2020 r. o godzinie 12:00.

  UWAGA !!!!
  W związku z podjętymi w Zakładzie działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozpowszechniania się koronawirusa – COVID 19 informujemy, że oferta złożona w formie papierowej podlegać będzie jednodniowej kwarantannie. Uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie ofert w takiej formie (co najmniej jeden pełny dzień przed wyznaczonym terminem).
  Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty w innym terminie lub innym miejscu lub niezgodnie z opisem wskazanym przez Zamawiającego.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2020  09:14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 października 2020  12:05