Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

  • Data publikacji ogłoszenia

    14 października 2020  09:12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

  • Data publikacji ogłoszenia
    22 października 2020  14:06