Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 października 2020  14:09

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Usługa w zakresie: Sprzątania w budynkach Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, przy ul. Szamockiej 3, 5 (budynek Centrali skrzydło A, B, C i budynek D, mycia okien w budynkach Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, przy ul. Szamockiej 3, 5, przy ul. Podskarbińskiej 25 a, COS Osuchów, utrzymania porządku na nieruchomości (działka, tj. parking, chodniki, drogi, drogi wewnętrzne, schody i inne ciągi komunikacyjne) Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/52/20

 • Określenie trybu zamówienia

  Wolna ręka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 października 2020  14:16