Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 października 2020  10:36

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Zakup i montaż 7 szt. klimatyzatorów do magazynu OBD - pom. 110 Oddział ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Adres zamawiającego

  ZUS Oddział w Tarnowie, ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  570000/271/4/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV 45.00.00.00-7 - roboty budowlane
  CPV 45.33.11.00-7 - montaż rurociągów z miedzi do jednostek klimatyzacyjnych
  CPV 45.33.12.10-1 - badania wydajności instalacji klimatyzacji
  CPV 45.32.00.00-6 - wykonanie instalacji termicznej rurociągów z miedzi
  CPV 45.31.00.00-3 - roboty instalacyjne elektryczne
  CPV 45.31.11.00-1 - układanie przewodów
  CPV 45.31.57.00-5 - aparatura rozdzielcza

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS Odział w Tarnowie, ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

 • Termin składania ofert

  22 października 2020  09:00

 • Dodatkowe informacje

  ID postępowania w miniportalu: cedfce9a-195d-4e6a-82a6-271bdd25c04f

  Zamawiający informuje, iż w przypadku składania ofert w formie papierowej oferta zostanie poddana obowiązkowej 1- dniowej kwarantannie. Wobec czego należy ją złożyć w terminie umożliwiającym poddanie jej kwarantannie przed otwarciem.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 października 2020  13:43

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2020  15:24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 października 2020  08:15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 października 2020  09:17