Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 października 2020  14:28

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy artykułów biurowych i wyposażenia biurowego

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie i TJO.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plan Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/17/20220-ZAPIII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zap_olsztyn@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8MB) do 12 października 2020 r. do godziny 12:00.
  2. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 12 października 2020r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.
  3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  Agnieszka Jagaczewska
  Starszy Inspektor, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521 23 37
  E: zap_olsztyn@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 7.00-15.00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 października 2020  08:10