Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 października 2020  10:34

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Prace polegające na usunięciu 10 sztuk drzew z terenu działki Inspektoratu ZUS w Gostyninie

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/24/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Termin składania ofert: 19.10.2020 r. godz. 10:00
  2. Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2020 roku
  3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
  4. Składanie ofert wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ZAP_Plock@zus.pl

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  13 października 2020  10:38

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 października 2020  09:12