Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 października 2020  11:21

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Świadczenie usługi polegającej na odbiorze i wywozie na składowisko odpadów stałych segregowanych
  i niesegregowanych oraz innych odpadów komunalnych gromadzonych i wytwarzanych na posesji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu przy ulicy Czachowskiego 21a

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Radomiu

 • Adres zamawiającego

  26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  310000/273/011/2020-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje


  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami od poniedziałku do piątku, w godzinach
  8.00 – 15.00 jest:

  Sabina Chamska
  Inspektor, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  tel. 48 38-56-375;
  e-mail: zap_radom@zus.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 listopada 2020  14:06