Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  10 października 2019  08:50

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  „Remont posadzek w pokojach biurowych I/ZUS Żary ul. Lotników 1a”.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Kupiecka 65,
  65-426 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  510000/273/19/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim, w wersji papierowej do 18.10.2019 r. do godz. 12:00
  Ofertę należy złożyć listownie lub osobiście na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Kupiecka 65,
  65-426 Zielona Góra;
  (w zaklejonej kopercie) w Kancelarii O/ZUS
  z dopiskiem: Oferta na zapytanie publiczne pn.: „Remont posadzek w pokojach biurowych I/ZUS Żary ul. Lotników 1A” – nie otwierać do 18.10.2019 r., do godz. 12:30.
  Termin: prace rozpoczną się w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy i przekazania frontu robót , a zakończą do 30.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 października 2019  13:42