Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 października 2019  14:11

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Remont dachu w budynku Inspektoratu ZUS w Krośnie Odrzańskim,
  ul. Słubicka 1

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Zielonej Górze

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Kupiecka 65,
  65-426 Zielona Góra

 • Województwo

  lubuskie

 • Numer postępowania

  510000/273/20/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin: prace rozpoczną się w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy i przekazania frontu robót, a zakończą do 30.12.2019 r.
  Zamawiający umożliwi wizję lokalną obiektu w uzgodnionym wcześniej terminie po uprzednim kontakcie telefonicznym.
  Ofertę należy złożyć w języku polskim, w wersji papierowej do 21.10.2019 r. do godz. 10:00.
  Ofertę należy złożyć:
  a)listownie na adres:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Kupiecka 65,
  65-426 Zielona Góra;
  b)osobiście (w zaklejonej kopercie) w Kancelarii O/ZUS w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 65,
  65-426 Zielona Góra, pok. nr 5,
  z dopiskiem: Oferta na zapytanie publiczne pn.: „Remont dachu w budynku Inspektoratu ZUS w Krośnie Odrzańskim, ul. Słubicka 1”. – nie otwierać do 21.10.2019 r. do godz. 10:30.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2019 r. do 10:30.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 października 2019  14:30