Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  4 listopada 2019  14:50

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  SERWIS KOTŁOWNI POLEGAJĄCY NA UTRZYMANIU W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ KOTŁÓW GAZOWYCH, INSTALACJI GAZOWYCH, SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW W OBIEKTACH ODDZIAŁU ZUS
  W BYDGOSZCZY

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Bydgoszczy

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Numer postępowania

  040000/271/17/2019/ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zampubl_bydgoszcz@zus.pl lub
  2. Dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, Sala Obsługi Klienta pokój 24, Dziennik Podawczy. Kopertę należy oznaczyć „Oferta – SERWIS KOTŁOWNI POLEGAJĄCY NA UTRZYMANIU W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ KOTŁÓW GAZOWYCH, INSTALACJI GAZOWYCH, SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW W OBIEKTACH ODDZIAŁU ZUS W BYDGOSZCZY”

  Ofertę należy składać do dnia 14-11-2019 r. do godz. 10:00

  Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.

  Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 11:00, informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:

  1. W sprawach formalno prawnych:
  Andrzej Ścibiorski, Stanowisko: Specjalista,
  ZUS O/Bydgoszcz Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych,
  T: +48 (52) 34-18-308,
  E-mail: zampubl_bydgoszcz@zus.pl

  2. w sprawach przedmiotu zamówienia:
  Anna Kurant, Stanowisko: Referent,
  ZUS O/Bydgoszcz, Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
  T: +48 (52) 34-18-264
  E-mail: anna.kurant@zus.pl

  Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 – 15:00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 grudnia 2019  15:32