Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  12 kwietnia 2019  14:10

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Malowanie pomieszczeń i korytarzy w budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku przy pl. B. Chrobrego 21.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Wałbrzychu

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu z siedzibą w 58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

 • Województwo

  dolnośląskie

 • Numer postępowania

  430000/273/3/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest:
  Dariusz Pawiłowski
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 74 64 97 225,
  E: dariusz.pawilowski@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:30 do 14:30 (pn.- pt.)
  Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie procedury są:
  Krzysztof Marciniak, Marta Onak
  Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 74 64 97 175, +48 74 64 97 105,
  E: zap_walbrzych@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami od 8:30 do 14:30 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 maja 2019  07:51