Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  16 kwietnia 2019  07:48

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Usługa w zakresie odbioru segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości Inspektoratów i Biur Terenowych Oddziału ZUS w Kielcach

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Numer postępowania

  150000/273/ 8000262179/2019

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania są:

  Agnieszka Bujnowska
  Główny Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 41 335-67-48
  E: zap_kielce@zus.pl

  Paweł Orliński
  Starszy Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
  T: +48 41 367-74-23
  E: zap_kielce@zus.pl

  W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

  Ewa Morska
  Starszy specjalista, Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: +48 41 335-67-55
  E: ewa.morska@zus.pl

  Godziny kontaktu z Wykonawcami 07.30 – 15.00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 maja 2019  08:49