Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr
 • Data publikacji

  Rodzaj ogłoszenia

 • 17 lutego 2017

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów i modemów

 • 17 lutego 2017

  Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie korespondencji pocztowej do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie terminowości i ciągłości wydruku i kopertowania dokumentów personalizowanych wytwarzanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie korespondencji pocztowej do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • 17 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów i modemów

 • 16 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Rezerwy Demograficznej za rok obrotowy kończący się: a) 31 grudnia 2017 r., b) 31 grudnia 2018 r., c) 31 grudnia 2019 r.

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pakietów środków ochrony indywidualnej

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa do samochodów służbowych

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup automatycznej linii sztancującej

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru arkuszowego i powlekanego

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup kart plastikowych z hologramem (blankiet emeryta - rencisty)

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kopert dwuokienkowych C6/5 i papieru zwojowego na potrzeby akcji Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU)

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru zwojowego i kopert na potrzeby akcji PIT, WER, ZWS, WZOM

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup centralny papieru kserograficznego A3 i A4 dla ZUS

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup centralny kopert dla ZUS

 • 14 lutego 2017

  Wstępne ogłoszenia informacyjne

  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup maszyny offsetowej czterokolorowej - 2 sztuki

 • 15 kwietnia 2016

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury Platformy Usług Elektronicznych (PUE) poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym dostarczenie urządzeń oraz licencji na oprogramowanie wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługami wdrożeniowymi – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych,...