Ścieżka nawigacji

Okno transferowe 2016 r - krok po kroku

Okno transferowe 2016 r - krok po kroku

1 kwietnia 2016 r. otwiera się kolejne okno transferowe. Daje nam ono możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania części składki emerytalnej (2,92%):

  • tj. czy składka ta ma być przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego (OFE):

  • czy też ma być ewidencjonowana na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

Kiedy i jak długo będzie otwarte okno transferowe?

Okno transferowe będzie otwarte od 1 kwietnia  do 31 lipca 2016 r.

W jaki sposób będzie można poinformować ZUS o zmianie decyzji w sprawie przekazywania składki do OFE albo zewidencjonowania jej na subkoncie w ZUS?

Decyzję w tym zakresie należy wyrazić poprzez przekazanie do ZUS wypełnionego

„Oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych".

Oświadczenie można przekazać do ZUS:  

  • osobiście,
  • za pośrednictwem Poczty
  • drogą elektroniczną - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE),
  • przy wykorzystaniu urzędomatów.