Okno transferowe - pytania i odpowiedzi

 • Rozwiń menu Zwiń menu Co w sytuacji gdy dopiero rozpoczynasz swoją karierę zawodową?

  Czy od razu musisz podjąć decyzję, czy chcesz całą składkę przekazać do ZUS, czy też jej część przekazać do OFE? Czy musisz czekać na otwarcie okna transferowego? A co się stanie, jeśli nie podejmiesz takiej decyzji? Czy ktoś zadecyduje za Ciebie?

  Reforma OFE wprowadziła m.in. dobrowolność członkostwa w otwartych funduszach, a w konsekwencji przekazywania do nich składek.

  W związku z tym ubezpieczeni, którzy po raz pierwszy zostaną zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych mogą (ale nie mają takiego obowiązku) zawrzeć umowę z OFE w ciągu 4 miesięcy licząc od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta w ustawowym terminie, całość składki na II filar jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS (w wysokości 7,3 %).

  Oczywiście nie oznacza to, iż ubezpieczeni, którzy z różnych powodów nie zdecydują się przystąpić do OFE w tym terminie, mają bezpowrotnie zamkniętą szansę na zostanie członkiem otwartego funduszu. Jeśli w czasie trwania okna transferowego złożą w ZUS „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych" z informacją o przekazywaniu składki do OFE (wypełniając blok III oświadczenia), ponownie zyskają 4 miesiące (licząc od dnia złożenia oświadczenia) na zawarcie umowy z wybranym otwartym funduszem emerytalnym.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy będzie kolejne okno transferowe?

  Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, od 2016 r. okno transferowe otwierane będzie co cztery lata w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca.