Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak złożyć wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i składek

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli nie masz profilu PUE ZUS, załatw sprawę osobiście w naszej placówce, listownie albo zarejestruj Profil PUE. Możesz wybrać jeden ze sposobów rejestracji i potwierdzenia profilu:
 • Zarejestruj profil na stronie www.zus.pl - wypełnij formularz elektroniczny (podaj imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail albo numer telefonu). Musisz też ustalić hasło. Potwierdź swoją tożsamość w dowolnej naszej placówce lub podczas e-wizyty (sprawdź jak się umówić na: www.zus.pl/e-wizyta). Masz na to 7 dni od rejestracji. Nasz pracownik poprosi Cię o pokazanie dokumentu tożsamości i na jego podstawie potwierdzi autentyczność danych, które wprowadziłeś.
 • Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą serwisu login.gov.pl. Możesz użyć np. profilu zaufanego lub e-dowodu. Wypełnij formularz elektorniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.
 • Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wypełnij formularz elektorniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.
 • Wejdź na stronę www.zus.pl, zarejestruj się i potwierdź swoją tożsamość za pomocą bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z nami (lista banków na www.zus.pl w zakładce [Baza wiedzy] > [O Patformie Usług Elektronicznych (PUE)] > [Jesteś w banku - wpadnij do ZUS!]). Wypełnij formularz elektroniczny, część danych uzupełni się automatycznie. Musisz też ustalić hasło.
 1. Kwalifikowany podpis elektroniczny z PIN-em albo login i hasło do profilu zaufanego albo podpis osobisty (e-dowód) z czytnikiem podłączonym do komputera albo apilkacji mobilnej. Wniosek możesz wysłać także za pomocą podpisu profilem PUE.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się do PUE ZUS.
 2. W katalogu usług wybierz usługę [Złożenie dokumentu POG] i uzupełnij dane na formularzu elektronicznym.

W sekcji [Rodzaj pisma] wybierz "Wniosek".

W sekcji [Tytuł pisma] wybierz "Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i skladek".

W sekcji [Opis sprawy] podaj uzasadnienie wystąpienia z wnioskiem. 

 1. Aby przekazać elektronicznie wniosek do ZUS kliknij [Wyślij].
 2. Zaznacz jak chcesz odebrać decyzję. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej:
 • osobiście lub przez osobę upoważnioną,
 • pocztą.
 1. Podpisz wniosek. Możesz skorzystać z:
 • profilu PUE,
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • profilu zaufanego,
 • podpisu osobistego (e-dowodu).

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie elektronicznej, to gdy będzie gotowa powiadomimy Cię o tym mailem lub esemesem (sposób powiadomienia ustawiasz na PUE ZUS w menu bocznym [Ustawienia] > [Konfiguracja profilu]). Aby odebrać decyzję w formie elektronicznej zaloguj się do PUE ZUS i podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD).
 2. Jeśli zaznaczysz, że chcesz otrzymać decyzję pocztą, czekaj na list.
 3. Jeśli zaznaczysz, że chcesz odebrać decyzję osobiście lub przez osobę upoważnioną w naszej placówce, czekaj na informację od pracownika ZUS.
 4. Jesli nie zgadzasz się z decyzją - możesz w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Oddziału ZUS zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z póżn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek w formie pisemnej.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 3. W przypadku występowania w imieniu ubezpieczonego, wystawione imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia i/lub odbioru decyzji.

Jakie są terminy?

Zgodnie z Kpa, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Jak to zrobić?

 1. Napisz wniosek o wydanie decyzji.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru decyzji: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru  w formie elektronicznej poprzez PUE.
 3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla zamieszkania ubezpieczonego.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS przez PUE.

Dalsze kroki

 1. Odbierz decyzję osobiście lub przez pełnomocnika we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania decyzji pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją - możesz w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Oddziału ZUS zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Wniosek w formie pisemnej.

Jakie są terminy?

Zgodnie z Kpa, wniosek załatwiany jest niezwłocznie, a jeżeli wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Jak to zrobić?

 1. Napisz wniosek o wydanie decyzji.
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru decyzji: w formie papierowej  osobiście bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru w formie elektronicznej poprzez PUE.
 3. Podpisany wniosek wyślij do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika, udaj sie do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją - możesz w ciągu miesiąca od daty jej otrzymania złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Oddziału ZUS zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).