Ścieżka nawigacji

Aktualności

Koniec sporu Comarch - ZUS

W piątek 8 listopada 2019 r. przed sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza, odbyło się posiedzenie pojednawcze w trakcie którego przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Comarch S.A. i Comarch Polska S.A. zawarli ugodę sądową. Oznacza to definitywne zakończenie sporu dotyczącego częściowego rozwiązania umowy na utrzymanie KSI ZUS. Do częściowego rozwiązania umowy doszło zaś w lutym 2019 r. z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypowiedzenie umowy w zakresie 30 metryk i roli integratora było spowodowane troską o bezpieczeństwo i ciągłość działania systemu informatycznego ZUS.

Porozumienie możliwe dzięki zaangażowaniu stron

- Zawarcie ugody dowodzi, że przy partnerskim podejściu i wzajemnym szacunku obu stron istnieje możliwość polubownego zakończenia sporów. Osiągnięcie tego efektu było możliwe dzięki determinacji, ogromnemu zaangażowaniu oraz kilku miesięcy pracy obu Zespołów – podsumowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W wyniku zawartej ugody Comarch zrzekł się wszelkich roszczeń w stosunku do ZUS wynikających z częściowego rozwiązania przez ZUS umowy na utrzymanie KSI. Ponadto Comarch zobowiązał się wycofać skargę na orzeczenie KIO dotyczące udzielenia przez ZUS w lutym 2019 r. zamówienia z wolnej ręki firmie Asseco oraz zobowiązał się na swojej stronie internetowej opublikować przeprosiny, w których wyrazi ubolewanie z powodu sugestii i twierdzeń szkalujących dobre imię ZUS. Comarch uznał także obniżenie swojego wynagrodzenia o kwotę ponad 330 tys. złotych wynikającej z awarii systemu EPWD, która miała miejsce w lutym 2019 r.

ZUS, w wyniku zawartej ugody, zrzekł się wszelkich roszczeń w związku z częściowym rozwiązaniem umowy na utrzymanie KSI oraz zobowiązał się cofnąć żądanie zapłaty 24,2 mln zł kary umownej naliczonej Comarch z tytułu rozwiązania umowy w części.

Ugoda pozwala nam budować dobre relacje z jednym z naszych dwóch wykonawców utrzymujących KSI ZUS – mówi Włodzimierz Owczarczyk, członek zarządu ds. IT ZUS i dodaje: – Realna konkurencja w utrzymaniu KSI ZUS przekłada się nie tylko na optymalizację wydatków publicznych, ale także na podniesienie jakości świadczonych usług.

Jeszcze w 2015 r., kiedy KSI ZUS utrzymywany był przez jednego wykonawcę, średniomiesięczne koszty z tego tytułu wynosiły 14 mln zł. Obecnie wydatki w tej materii spadły do 8,5 mln zł miesięcznie.