Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. na stronie internetowej Zakładu pod adresem www.zus.pl w zakładce „Konkursy ofert” zostało ogłoszone postępowanie konkursowe na prowadzenie rehabilitacji leczniczej. Materiały konkursowe, zawierające m. in. szczegółowe informacje, zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl nie później niż do 27 marca 2018 r.

Uwaga! Termin składania ofert upłynął 6 kwietnia o godz. 9:00.