Ścieżka nawigacji

Aktualności

Opinia o ZUS najlepsza w historii

Pośród centralnych instytucji publicznych zajmujących się bieżącą obsługą spraw milionów klientów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych cieszy się najwyższą oceną Polaków. Z pozytywną oceną 47 proc. respondentów w badaniu CBOS, Zakład pozostawia w tyle zarówno Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i Krajową Administrację Skarbową. Co ciekawe opinia Polaków o ZUS jest też lepsza niż ta o Narodowym Banku Polskim czy Najwyższej Izbie Kontroli. Pozytywnie ocena o ZUS wyrażona przez 47 proc. badanych to najlepszy wynik w historii badań CBOS, czyli od 2009 roku. Dotychczas najwyższą oceną Zakład cieszył się w badaniu z września 2017 r. ale było to o 2 punkty procentowe mniej niż w najnowszym badaniu.

Grupą, która najlepiej ocenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych są osoby w wieku od 55 lat w górę, czyli w dużej mierze emeryci. Na wysokie noty u świadczeniobiorców niewątpliwie przeważający wpływ ma ich stały kontakt z Zakładem i profesjonalną obsługą świadczoną przez pracowników ZUS. Na pewno jednak na wzrost ocen Zakładu przełożyła się wprowadzona w Zakładzie usługa specjalnego doradcy emerytalnego.

Badanie CBOS jest kolejnym, które wskazuje na coraz lepsze zdanie Polaków o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Badanie przeprowadzone pod koniec 2018 roku przez firmę badawczą PBS wskazuje, że aż 72 proc. Polaków jest zadowolonych z usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najlepszą ocenę w tym badaniu ZUS miał wśród przedsiębiorców, z których aż 76 proc. pozytywnie oceniła obsługę klienta w Zakładzie.