Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prawidłowość przetargu na utrzymanie systemu informatycznego ZUS potwierdzona przez KIO

Zarząd ZUS  14 listopada 2017 r. zatwierdził wybór dotyczący nowego wykonawcy procesu utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego. Spośród trzech oferentów: Comarch, Atos oraz Asseco Poland, najwyższą liczbę punktów w końcowej ocenie uzyskał Comarch i to on został wybrany jako nowy wykonawca czteroletniej umowy utrzymaniowej KSI. O wyborze zdecydowała zarówno oferta cenowa, koncepcja przejęcia usług jak i realizacja zadań technicznych zleconych przez ZUS. Maksymalna wartość czteroletniej umowy z Comarch to 242 mln zł brutto. Wartość poprzednio zawartej na cztery lata umowy z firmą Asseco Poland to z kolei 595 mln zł brutto. Zgodnie z warunkami postawionymi w przetargu Comarch ma maksymalnie 12 miesięcy na pełne przejęcie utrzymania KSI ZUS.

Po raz pierwszy w historii możemy mówić o realnej konkurencji w przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego. Wszystkie działania zarządu na polu IT były ukierunkowane na wypracowanie partnerskich relacji z rynkiem. Dziś nasze działania przynoszą wymierne efekty, a są nimi oszczędności w największym przetargu segmentu IT w administracji publicznej – mówiła wtedy prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Strony mogą złożyć skargę do sądu na zapadłe orzeczenie  KIO. Przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS został uruchomiony we wrześniu 2015 r.