Ścieżka nawigacji

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Data w formacie rrrr-mm-dd
Data "Od" musi być przed datą "Do"
Data w formacie rrrr-mm-dd

Wyniki wyszukiwania

Wydawca treści

Szkolenia i seminaria z zakresu BHP

Szczegóły dotyczące wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia

  BHP

 • Obszar merytoryczny

  Prewencja wypadkowa

 • Opis wydarzenia

  Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia okresowe i seminaria w dziedzinie bhp.

  Szkolenia:

  • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych 
  • Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

  Seminaria:

  • Profilaktyka mająca na celu zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym związanym z wykonywaną pracą – europejska kampania informacyjna „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”;
  • Stres w pracy – wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo;
  • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń. Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz postępowanie w razie pożaru;
  • Praca na wysokości – wymagania bhp;
  • Zagrożenia w środowisku pracy kierowcy oraz operatora wózków widłowych;
  • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące na stanowiskach pracy oraz zasady doboru środków ochrony indywidualnej;
  • Stop wypadkom na budowie – zasady BHP przy wykonywaniu różnych prac budowlanych.
  • Zasady bezpieczeństwa w pierwszej pracy – seminarium dla uczniów i studentów.

  Szkolenia i seminaria przeprowadzane są przez firmę: SEKA S.A. Oddział w Łodzi.

  https://www.seka.pl/nasze-biura/lodz/

 • Miejscowość

  Łódź

 • Termin wydarzenia

  2022.05.27 - 2022.12.16

 • Kontakt

  SEKA S.A. Oddział w Łodzi, 90-613 Łódź,ul. Gdańska 80  lodz@seka.pl lub telefonicznie: 42 280 10 56