Ścieżka nawigacji

Aktualności

Prof. Uścińska: wydajemy najwięcej A1 w całej Europie

Prezes ZUS wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. „Delegowanie pracowników – rozporządzenie nr 883/2004, dyrektywa 2018/957 oraz dyrektywa 2014/67/UE. Orzecznictwo sądów polskich w zakresie swobody przepływu pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Free Movement of Workers and Social Security Coordination” (MoveS).

uczestnicy konferencji - przemawia prof. Uścińska

- Wydajemy najwięcej A1 w Europie. W 2017 r. była to liczba ponad 573 tys., w 2018 r. – ponad 605 tys., a w 2019 r. – prawie 646 tys. Oprócz pracowników coraz częściej wyjeżdżają osoby prowadzące działalność gospodarczą i świadczący usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. Z tego powodu zagadnienia dotyczące mobilności pracowniczej, jej organizacji i koordynacji świadczeń są dla naszego kraju niezwykle ważne i tym kwestiom poświęcimy dziś znaczną część naszego seminarium - powiedziała profesor Uścińska.