Ścieżka nawigacji

Aktualności

Różne spojrzenia na szkody osobowe podczas konferencji w ZUS

Obrady dotyczyły orzecznictwa lekarskiego w zakresie uszczerbku na zdrowiu i niepełnosprawności, roli klasyfikacji ICF (Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia) oraz przewidywalności orzecznictwa sądowego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska sędziowskiego, branży ubezpieczeniowej oraz ubezpieczeń społecznych.

"Orzekanie o niezdolności do pracy ma charakter kompleksowy - łączy ocenę elementu biologicznego, medycznego z oceną zdolności do pełnienia jednej z podstawowych ról społecznych, jaką jest wykonywanie pracy zawodowej" - powiedziała p.o. prezesa ZUS Elżbieta Łopacińska. Jak podsumowali uczestnicy konferencji, ocena stanu zdrowia i jego wpływ na dalsze funkcjonowanie człowieka mają duże znaczenie dla sprawnego działania systemu ochrony zdrowia, a także dla polityki społecznej.

Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", a współorganizatorami - Polska Izba Ubezpieczeń oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Relacja z konferencji jest dostępna na stronie wwww.piu.org.pl.
 

Redakcja: Gabinet Prezesa