Ścieżka nawigacji

Aktualności

Studenci pogłębiają wiedzę o ubezpieczeniach społecznych

Eksperci ZUS dzielą się wiedzą ze studentami wielu ośrodków akademickich, na terenie całej Polski. Poza wykładami organizowane są szkolenia, warsztaty oraz wspólne wydarzenia: konferencje, sympozja, dni otwarte. Studenci odwiedzają także placówki ZUS i poznają urząd od strony realizowanych zadań i organizacji pracy – także administracji, kadr i wydziałów prawnych. Wiele mitów przestaje istnieć.

Współpraca z ośrodkami akademickimi jest stale rozwijana. Co roku Zakład włącza do grona „Akademii Ubezpieczeń Społecznych” nowe uczelnie.

Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, pielęgnuje także relacje z tymi, z którymi mamy już podpisane umowy ramowe o współpracy. W ostatnim liście przesłanym do rektorów, prof. Gertruda Uścińska wyraziła uznanie dla zaangażowania we współpracę w upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i przesłała informację o ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie „Otwarte Drzwi”. Konkurs jest organizowany przez PFRON. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pfron.org.pl/o-funduszu/konkursy