Ścieżka nawigacji

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Data w formacie rrrr-mm-dd
Data "Od" musi być przed datą "Do"
Data w formacie rrrr-mm-dd

Wyniki wyszukiwania

Wydawca treści

Szkolenie BHP

Szczegóły dotyczące wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia

  BHP

 • Obszar merytoryczny

  Prewencja wypadkowa

 • Opis wydarzenia

  Bezpłatne szkolenia przeznaczone są w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 249 osób. Pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, osób przez nich zatrudnionych oraz dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Działania edukacyjne kierujemy również do osób wchodzących na rynek i podejmujących pracę po raz pierwszy w jednym
  z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel; naprawa pojazdów samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport, gospodarka magazynowa, leśnictwo, administracja.  Mając na uwadze istotną rolę profilaktyki chorób zawodowych i skutecznego upowszechniania wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy, adresatami w/w działań mogą być osoby odbywające praktyki i staże zawodowe, uczestnicy kształcenia zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu.

  • Okresowe bhp dla osób będących pracodawcami i zatrudnionych osób kierujących pracownikami
  • Okresowe bhp dla pracowników
  • Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia 
  • Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  • Zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym, ergonomia na stanowisku pracy
  • Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe - sposoby zapobiegania tym wypadkom
  • Higiena personelu pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej
  • Bezpieczeństwo i ratownictwo w pracy na wysokościach
  • Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn –ograniczanie i eliminacja zagrożeń

  Szkolenie będą odbywać się cyklicznie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

  Wykonawca:

  BeHaP sp. z o.o. tel. 664130464 e-mail projekty@behap.eu   Pan   Krzysztof Zwierzyński .

   

 • Miejscowość

  Olsztyn

 • Termin wydarzenia

  2022.07.01 - 2022.12.31

 • Kontakt

  Firmy i osoby chętne do udziału w szkoleniach prosimy o zgłaszanie się telefoniczne lub e-mailowo do wykonawców szkoleń lub do pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie Katarzyny Niećko tel. 89 537 52 41 e-mail: katarzyna.niecko@zus.pl.