Ścieżka nawigacji

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Data w formacie rrrr-mm-dd
Data "Od" musi być przed datą "Do"
Data w formacie rrrr-mm-dd

Wyniki wyszukiwania

Wydawca treści

Szkolenie z zakresu prewencji wypadkowej.

Szczegóły dotyczące wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia

  BHP

 • Obszar merytoryczny

  prewencja wypadkowa

 • Opis wydarzenia

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w formie seminarium z zakresu prewencji wypadkowej, finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla uczestników z terenu województwa podlaskiego.

  Szkolenia skierowane są głównie do pracodawców oraz pracowników przedsiębiorstw z następujących sektorów gospodarki:

  • przemysł, w szczególności przetwórstwo przemysłowe
  • budownictwo
  • handel; naprawa pojazdów samochodowych
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • transport i gospodarka magazynowa

  Uczestnikami szkoleń powinni być w szczególności:

  • operatorzy
  • robotnicy
  • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) oraz pracownicy zakładów pracy w wyżej wymienionych sektorach gospodarki narodowej
  • pracujący w warunkach zagrożenia
  • osoby odbywające praktyki i staże zawodowe

  Zakres tematyczny szkoleń:  szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej w środowisku pracy – zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby eliminowania i ograniczania tych zagrożeń;

  Ze szkoleń mogą skorzystać płatnicy składek i ubezpieczeni z województwa podlaskiego.

  Termin i miejsce szkolenia do uzgodnienia z firmą szkoleniową.

 • Miejscowość

  Białystok

 • Termin wydarzenia

  2022.06.07 - 2022.12.16

 • Kontakt

  SEKA S.A. Oddział w Białymstoku tel. 85 871 22 30 e-mail: anna.jackowska@seka.pl PW KABO Kazimierz Boguski tel. 501 826 494 e-mail: szkolenia@pwkabo.pl