Ścieżka nawigacji

Aktualności

Ubankowienie wśród starszych klientów ZUS

Liczby mówią same za siebie. Z 7,8 mln osób pobierający świadczenia z ZUS już 5,3 mln otrzymuje je na rachunek bankowy. Pozostali co miesiąc oczekują listonosza. Wskaźnik ubankowienia seniorów cały czas rośnie, ale jak wynika z raportu Banku Światowego nadal ok 22 proc. dorosłych Polaków nie ma rachunku osobistego, z czego większość to właśnie osoby starsze. Najbardziej ubankowieni świadczeniobiorcy ZUS mieszkają dziś w Warszawie i jest ich ponad 600 tys. Na drugim miejscu plasuje się Gdańsk z ponad 340 tys. emerytów i rencistów mających konto w banku.

Wykluczeni z oszczędności

Możliwość dokonywania prostej płatności elektronicznej to o wiele szerszy wybór, często lepszych i tańszych produktów z całego świata. Osoby starsze, nierzadko mające coraz poważniejsze problemy ze swobodnym poruszaniem się są z tej pozytywnej zmiany wykluczone. Dodatkowo musimy pamiętać z czym wiąże się odkładanie pieniędzy do domowych skrytek. Gotówka dostarczana bezpośrednio do domu, w pełnej wysokości, naraża seniorów na niebezpieczeństwo kradzieży lub oszustwa. Postęp technologiczny nigdy nie stawał się od razu udziałem starszego pokolenia, ale bardzo ważne jest podnoszenie świadomość, dzięki której wszyscy skorzystamy z postępu w równym poziomie.

Prawo do rachunku bankowego

Jak ważna jest walka z wykluczeniem finansowym i cyfrowym pokazują działania na poziomie Unii Europejskiej, jak choćby uchwalenie Dyrektywy w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Rachunek w banku uznany został za dobro, do którego prawo powinni mieć wszyscy, bez wyjątku. Polska wdrożyła postanowienia Dyrektywy w lipcu 2016 r. Projekt nowelizacji wprowadza podstawowy rachunek płatniczy, który ma być dostępny dla osób nie mających dotąd innego rachunku płatniczego w bankach krajowych, oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych. 

Co ważne szczególnie dla starszych klientów banków - na dostawców usług płatniczych nałożono obowiązek bezpłatnego przekazywania informacji dotyczących opłat pobieranych za usługę prowadzenia rachunku płatniczego. Informacje mają być jasne i precyzyjne, aby klient był w pełni świadomy za jakie usługi zapłaci.

Koszty

Ważnym aspektem ubankowienia są także koszty jakie w związku z obrotem gotówkowym ponosi budżet, czyli my wszyscy. Dla przykładu Zakład Ubezpieczeń Społecznych na samą dystrybucję świadczeń za pośrednictwem poczty wydaje rocznie w granicach 200 mln zł. Koszt przekazania emerytury, czy renty na rachunek w banku to dziś, dzięki korzystnym umowom, które zawarł ZUS, zero złotych.

To banki konkurują o seniora

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się wspierać swoich klientów także w aspekcie wyboru banku, w którym otwarty zostanie rachunek. W zorganizowanym w 2015 konkursie, ZUS postawił bankom zadanie przedstawienia pomysłu i planu działań, mających zachęcać emerytów i rencistów do korzystania z kont bankowych i bezgotówkowego odbioru świadczeń. W ramach zwycięskiej oferty bank BPH zaproponował darmowe prowadzenie rachunku, przelewy krajowe, wypłaty z bankomatów, czy obsługę karty płatniczej przez okres 2 lat.  Oprócz tego bank zaproponował zwrot części wydatków na leki opłacane w aptece kartą oraz otwarcie limitu na koncie, również bez opłat. Do tego dochodzą usługi assistance czy bezpłatna pomoc w nieoczekiwanych sytuacjach. Każdy emeryt czy rencista bez obaw może założyć konto we wskazanym banku. Jego bezpieczeństwo i brak ponoszenia opłat gwarantuje sam ZUS.

  

Wojciech Andrusiewicz
Rzecznik Prasowy ZUS