Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS doceniony na arenie międzynarodowej

ISSA Good Practice Award czyli nagrody dobrych praktyk Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego przyznawane są raz na trzy lata. Celem konkursu jest docenienie na arenie międzynarodowej najlepszych praktyk wprowadzanych przez instytucje zabezpieczenia społecznego na całym świecie. W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych dziewięć dobrych praktyk wprowadzonych w ostatnim czasie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kapituła konkursu ISSA Good Practice Award właśnie ogłosiła laureatów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał aż osiem certyfikatów jakości, w tym trzy certyfikaty z wyróżnieniem. Kapituła nagrodziła Zakład za wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich i doradców emerytalnych, prowadzenie badań jakości obsługi klientów metodą „tajemniczego klienta” (3 certyfikaty z wyróżnieniem), wdrożenie projektu e-składka czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych, zarządzanie ryzykiem nadużyć, uproszczenie języka komunikacji z klientami w ramach projektu „Prosto z ZUS”, stworzenie własnego zespołu programistycznego oraz wdrożenie polityki obsługi klientów „Po pierwsze klient”. Dodatkowo kapituła przyznała tzw. wyrazy uznania dla dziewiątej ze zgłoszonych przez ZUS praktyk, tj. wprowadzeniu rad regionów jako mechanizmu nadzoru nad realizacją kluczowych zadań w Zakładzie.

- Po raz pierwszy w historii tak ważnej organizacji międzynarodowej zdarzyło się by instytucja z Polski została wyróżniona za wszystkie zgłoszone do konkursu projekty. Kapituła konkursu ISSA Good Practice Award wskazała na wprowadzone przez nas praktyki jako te, które warto naśladować. Jest to potwierdzenie wysokich standardów jakie Zakład wprowadza w ostatnich latach na rzecz swoich klientów oraz standardów wewnętrznej organizacji instytucji – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego powstało w 1927 r. pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dziś zrzesza 320 członków (instytucji) ze 150 państw. Jej zadaniem jest promowanie wysokich standardów usług w zakresie polityki zabezpieczenia społecznego, tworzenie wytycznych dla krajowych polityk zabezpieczenia społecznego i szerzenie wiedzy eksperckiej w zakresie ubezpieczeń społecznych.

List z gratulacjami od prezes KRUS