Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS podpisał nową umowę na utrzymanie KSI

Zawarcie umowy było możliwe po wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 23 stycznia 2018 r., który oddalił wszystkie złożone odwołania na wybór oferty Konsorcjum Comarch, stwierdzając tym samym, że wybór ZUS był prawidłowy i zgodny z prawem.

Zgodnie z zawartą dziś umową Konsorcjum Comarch ma 12 miesięcy na przejęcie świadczenia wszystkich usług związanych ze wsparciem eksploatacji i utrzymania KSI ZUS. Na wstępie jednak, w ciągu 30 najbliższych dni, Konsorcjum Comarch musi przedstawić szczegółowy harmonogram przejmowania poszczególnych usług od dotychczasowego wykonawcy. Co ważne, harmonogram, by stał się obowiązujący, wymaga zatwierdzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od chwili przejęcia, usługi mają być świadczone przez Konsorcjum Comarch przez 48 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia, tj. 242 mln zł brutto. 

W związku z faktem, że Konsorcjum Comarch ma maksymalnie 12 miesięcy na przejęcie świadczenia wszystkich usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI, a umowa z dotychczasowym wykonawcą, tj. Asseco Poland S.A. wygasa pod koniec marca 2018 r., ZUS już w listopadzie 2017 r. zawarł z firmą Asseco list intencyjny w sprawie nowej umowy na okres przejściowy. Asseco wyraziło gotowość zawarcia umowy przy cenie niższej o 10 proc. w stosunku do warunków handlowych z obecnie obowiązującego kontraktu.

- Rozpoczęliśmy już negocjacje z Asseco Poland odnośnie szczegółowych warunków umowy na okres przejściowy tj. maksymalnie 12 miesięcy. Najważniejszym dla nas jest bezpieczeństwo i ciągłość działania naszego systemu informatycznego. Z całą mocą mogę podkreślić, że kroki przez nas podejmowane zawsze służą tym celom – mówi Krzysztof Dyki, członek zarządu ZUS nadzorujący pion IT.

Przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS został ogłoszony we wrześniu 2015 r. Stanęło do niego czterech oferentów. Ostatecznie ofertę złożyły trzy podmioty: Asseco Poland S.A., Konsorcjum Comarch oraz Konsorcjum Atos. Największą liczbę  punktów w postępowaniu przetargowym uzyskało Konsorcjum Comarch z ceną 242 mln zł brutto. 

Skarga do sądu złożona przez Asseco Poland S.A., której odpis ZUS otrzymał 1 marca 2018 r., zgodnie z prawem nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy pomiędzy ZUS a Konsorcjum Comarch.