Rada Programowa

Przewodniczący – prof. dr hab. Maciej Żukowski
(rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

Ewa Bednarczyk
(dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS)

dr Zofia Czepulis-Rutkowska
(dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej)

dr hab. Kazimierz Frieske
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
(SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

dr Beata Samoraj-Charitonow
(Uniwersytet Warszawski)

dr Krzysztof Hagemejer
(profesor Hochschule Bonn-Rhein-Sigg, Collegium Civitas)

Paweł Jaroszek
(członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów)

dr Małgorzata Olszewska
(Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)

Barbara Owsiak
(wicedyrektor w Departamencie Obsługi Klientów)

dr hab. Marek Pogonowski
(dyrektor Oddziału ZUS w Koszalinie, Politechnika Koszalińska)

dr Michał Rutkowski
(Bank Światowy)

dr Dariusz Stańko
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD)

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
(Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)

prof. dr hab. Gertruda Uścińska
(prezes ZUS, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej)

Jolanta Sierszak
(wicedyrektor w Departamencie Realizacji Dochodów Centrali ZUS)

dr Paweł Wojciechowski
(główny ekonomista ZUS)

Hanna Zalewska
(dyrektor Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Centrali ZUS)