Uczniowie lub studenci kierowani na staże w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich i krajowych

Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku ubezpieczeń społecznych jest aby obowiązek odbycia szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego wynikał z programu nauczania ucznia albo studenta.

Powyższa zmiana przepisów obowiązuje od 31 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 4b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).