Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2018
11 maja 2018 r.


 

plakat - dzień osób z niepełnosprawnością

Serdecznie zapraszamy na Dzień Osób z Niepełnosprawnością!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje to wydarzenie wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym i Instytutem Transportu Samochodowego i w różnych miastach w całej Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem w inauguracji „Dnia Osób z Niepełnosprawnością” w Warszawie prosimy o zgłaszanie swojego udziału w terminie do 10 maja (czwartek) do godziny 12.00 na adres: mateusz.modzelewski@zus.pl.

Szczegółowy Harmonogram inauguracji w Warszawie (plik docx 4,7 mb).

Jesteś osobą z niepełnosprawnością?

Proponujemy Ci spotkania:

 • ze specjalistami z ZUS, od których dowiesz się, m.in. jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, jakie inne świadczenia Ci się należą; będziesz mógł także założyć konto na Plaformie Usług Elektronicznych na www.zus.pl, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet,
 • z ekspertami z PFRON, którzy opowiedzą Ci o tym, jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • z ekspertami z ITS, którzy opowiedzą, jakie są możliwości adaptacji pojazdów dla osób z niepełnosprawnością i jak załatwić formalności, by zaadaptować pojazd,
 • z pracownikami NFZ, od których uzyskasz informacje o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia (np. sprzętu ortopedycznego czy środków higienicznych); będziesz mógł także założyć konto na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta (zip.nfz.gov.pl)
 • z osobami z niepełnosprawnością, które osiągnęły zawodowy sukces, 
 • z psychologami pracy specjalizującymi się w poradnictwie osób z niepełnosprawnością,
 • z przedstawicielami lokalnych instytucji, 
 • z reprezentantami fundacji, stowarzyszeń i federacji zrzeszających osoby takie jak Ty lub działające na Waszą rzecz,
 • z pracodawcami, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić.

Zatrudniasz osoby z niepełnosprawnością lub chciałbyś je zatrudniać?

Proponujemy Ci spotkania:

 • ze specjalistami z ZUS, od których dowiesz się m.in. o naszych działaniach w ramach prewencji rentowej i wypadkowej czy świadczeniach pozwalających utrzymać zdolność do pracy mimo szczególnych wymagań zdrowotnych,
 • z ekspertami z PFRON, którzy opowiedzą Ci o tym, na jakie wsparcie możesz liczyć, gdy zatrudniasz osoby z  niepełnosprawnością (m.in. dofinansowanie wynagrodzeń, szkoleń i staży pracowników z niepełnosprawnością, adaptacji stanowisk pracy czy pracy asystenta osoby niepełnosprawnej),
 • z przedstawicielami fundacji, stowarzyszeń i federacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnością lub działających na ich rzecz,
 • z potencjalnymi pracownikami; spotkaj się z osobami z różnymi umiejętnościami i doświadczeniami, które mogą stać się cennymi członkami Twojego zespołu.

W wybranych placówkach ZUS w miastach wojewódzkich na terenie całego kraju, eksperci Poczty Polskiej będą promować zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Akcja będzie prowadzona wspólnie z działaczami Fundacji Aktywizacja. 

Wydarzenia w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością organizowane będą w placówkach ZUS i siedzibach instytucji biorących udział w tym wydarzeniu. Harmonogram wydarzeń przedstawiamy poniżej.

 

Zajrzyj też do naszej biblioteki.

 

patronat honorowy:

logo MPiPS  logo ministerstwa infrastruktury

patronaty medialne:

logo Fundacji Integracjalogo niepelnosprawni.pl

organizatorzy:

 

logo zus logo CIOP

partner:

logo nfz

Sprawdź, jakie wydarzenia organizuje Twój oddział ZUS:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Białymstoku

  • godzina wydarzenia: 10:00 do 13:00
  • miejsce wydarzenia: siedziba Oddziału ZUS budynek A Sala Obsługi Klientów
  • harmonogram: stoiska eksperckie
  • zaproszone instytucje: PFRON, NFZ, Fundacja Aktywizacja Oddział w Białymstoku

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Bielsku-Białej

  • Oddział ZUS w Bielsku-Białej

  9.00  Otwarcie

  Na Sali Obsługi Klientów zostaną przygotowane stanowiska ZUS oraz zaproszonych Instytucji:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
   Poradnictwo emerytalno-rentowe
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
   Poradnictwo turnusy rehabilitacyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc finansowa przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
   Poradnictwo w zakresie wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe, dofinansowania do zaopatrzenia medycznego, zakładanie kont ZIP – Zintegrowanego Informatora Pacjenta
  • Urząd Miejski w Bielsku-Białej
   Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
  • Powiatowy Urząd Pracy
   Poradnictwo w zakresie przywilejów w pracy osób niepełnosprawnych, uprawnień osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
  • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
   Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych

  10.00 - wykład przedstawiciela PFRON

   nt. „Formy pomocy skierowane dla osób niepełnosprawnych przy pomocy środków z PFRON”

  10.30 – wykład przedstawicieli ZUS

  nt. „Zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnieniach pracowniczych”

  nt. „Orzekania o niezdolności do pracy. Prewencja rentowa – zasady korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych ZUS”

  Wykłady sala IV piętro Budynek A– zapisy:   e-mail: sekretariatBielskoBiala@zus.pl  lub  pod  nr  tel. 33 825 31 21 

  9.00-14.00 Wystawa prac 

  Środowiskowy Dom Samopomocy „Centrum” w Bielsku-Białej

  Środowiskowy Dom Samopomocy “Podkowa” w B-B

  14.00  Zakończenie

  Zaproszone instytucje: NFZ, PFRON, PUP, MOPS, PZERiI, Urząd Miejski, Środowiskowy Dom Samopomocy „Centrum”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”.

  • Inspektorat ZUS w Cieszynie ul. Bielska 29 w godzinach 9.00 – 14.00

  Na Sali Obsługi Klientów zostaną przygotowane stanowiska ZUS oraz zaproszonych Instytucji:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
   Poradnictwo emerytalno-rentowe
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
  • Powiatowy Urząd Pracy
   Poradnictwo w zakresie przywilejów w pracy osób niepełnosprawnych, uprawnień osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   Poradnictwo w zakresie aktywizacji społecznej, rehabilitacji
  • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
   Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych

  14.00 Zakończenie

  Zaproszone instytucje: MOPS, PUP, PCPR, PZERiI

  • Inspektorat ZUS w Żywcu  ul. Piernikarska 2 w godzinach 9.00 – 14.00

  Na Sali Obsługi Klientów zostaną przygotowane stanowiska ZUS oraz zaproszonych Instytucji:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
   Poradnictwo emerytalno-rentowe
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
  • Powiatowy Urząd Pracy
   Poradnictwo w zakresie przywilejów w pracy osób niepełnosprawnych, uprawnień osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   Poradnictwo w zakresie aktywizacji społecznej, rehabilitacji niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
  • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
   Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych

  14.00 Zakończenie

  Zaproszone instytucje: MOPS, PUP, PCPR, PZERiI.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Biłgoraju

  • miejsce wydarzenia: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biszczy (szczegółowa informacja w dalszej części tekstu), Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (szczegółowa informacja w dalszej części tekstu),
  • harmonogram: Oddział w Biłgoraju (godz. 9.00 - 13.00) - porady eksperckie z zakresu zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji leczniczej

  ***

  • miejsce wydarzenia: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biszczy
  • godzina wydarzenia: 14.05.2018, 10.00-13.00
  • harmonogram

  10.00 - 10.10 Powitanie uczestników, wystąpienie przedstawiciela ZUS
  10.10- 13.00 Wykłady:

  • PUP " Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy"
  • PCPR "Wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej"
  • ZUS "Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS"
  • zaproszone instytucje: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy

  ***

  • miejsce wydarzenia: Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  • godzina wydarzenia: 18.05.2018 od. 10.00
  • harmonogram
  1. Powitanie gości.
  2. Prezentacja dotycząca świadczeń wypłacanych przez ZUS, w związku z orzeczoną niezdolnością do pracy
  3. Zasady orzekania o niezdolności do pracy, w szczególności w kontekście nabycia uprawnień do renty socjalnej - Główny Lekarz Orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
  4. Wystąpienie dyrektora Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski
  5. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością – Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie
  6. Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  7. Wystąpienie Prezesa Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  • Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji
  • Spółdzielnia Socjalna „Własne kąty”
  1. Wystąpienia zaproszonych gości.
  • zaproszone instytucje: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  ***

  • Inspektorat ZUS w Chełmie w godz. 9.30 - 13.30

  Porady eksperckie PFRON i PUP. Wystawa rękodzielnictwa Warsztatów Terapii Zajęciowej Prometeusz w Chełmie

  zaproszone instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Chełm, Powiatowy Urząd Pracy Chełm, Warsztaty Terapii Zajęciowej "Prometeusz" w Chełmie

  ***

  Inspektorat ZUS w Hrubieszowie od godz. 11.00

  11.00-11.15 - otwarcie i powitanie
  11.15-13.00 - wykłady/referaty zaproszonych gości
  13.00-14.00 - indywidualne konsultacje

  zaproszone instytucje: Urząd Skarbowy w Hrubieszowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy

  ***

  • Inspektorat ZUS w Zamościu w godz. 10.00-13.00

  Stanowiska ekspertów, którzy będą udzielać porad klientom. Ponadto udostępnione zostaną materiały informacyjne własne oraz zaproszonych instytucji

  zaproszone instytucje: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie (w tym poradnictwo w zakresie PFRON), NFZ

  ***

  • Biuro Terenowe ZUS we Włodawie, Powiatowy Ośrodek "Przystań" we Włodawie w godz. 8.00 - 15.00

  Dystrybucja wśród klientów ZUS materiałów, ulotek, poradników dotyczących osób niepełnosprawnych.

  Powiatowy Ośrodek "Przystań" we Włodawie: Prezentacja przedstawiciela ZUS nt. zasad ubiegania się o świadczenia z ZUS (od 11.00)

  ***

  • 10.05.2018 Inspektorat ZUS w Tomaszowie Lubelskim w godz. 10.00 - 14.00

  10.00-10.20  Ulgi i odliczenia dla niepełnosprawnych.

  10.20-10.40 Dofinansowanie do sanatorium, usuwanie barier architektonicznych, rehabilitacja i inne formy wsparcia.

  10.40-11.00 Zasady udzielania pomocy przez OPS.

  11.00-14.00 Zasady przyznawania, wypłacania świadczeń rentowych, rehabilitacja z ZUS dla ubezpieczonych, spotkanie z zaproszonymi gośćmi ze Stowarzyszenia: Amazonek, Promyk, Polskiego Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego - dyskusja, pytania.

  zaproszone instytucje: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Bydgoszczy

  • miejsce wydarzenia: Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14
  • harmonogram:
  1. 10.00 – 10.15 Powitanie gości przez Dyrektora Bydgoskiego Oddziału ZUS, prezentacja stanowisk informacyjnych: Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Urzędu Pracy, Fundacji Aktywacja, Poczty Polskiej, bydgoskiego Oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych działającego przy Wyższej Szkole Gospodarki, Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, szkoły jazdy z samochodem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, firmy zajmującej się przystosowaniem samochodów dla osób niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  2. 10.15 – 10.40 Występ artystyczny młodzieży z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy.
  3. 10.40 – 11.10 Wykład przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  4. 11.10 – 11.20 Wykład przedstawiciela Fundacji Aktywacja.
  5. 11.20 – 11.30 Wykład przedstawiciela Biura ds. Osób Niepełnosprawnych działającego
   przy WSG.
  6. 11.30 – 12.00 Przerwa kawowa.
  7. 12.00 – 13.00 Prezentacja osób niepełnosprawnych, które osiągnęły sukces
  • Karolina Rzepa – Wychowanka Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a, wielokrotna mistrzyni Polski i reprezentantka Polski
   w mistrzostwach Europy i Świata w kręglach klasycznych i bowlingu, a obecnie trenująca jazdę na rowerze w tandemie – z przewodnikiem i przygotowująca się do paraolimpiady w Tokio,
  • Karolina Kucharuk – uczestniczka kursów zawodowych organizowanych przez Fundację Aktywacja, która na bazie zdobytych umiejętności podjęła współpracę  z ogólnopolską firmą będącą znanym na rynku wydawcą prasy i liderem w dziedzinie mediów, aktualnie specjalizująca się w zakresie reklamy i mediów
   w Internecie.
  1. 13.00 – 13.30 Prezentacja firmy przystosowującej samochody dla osób niepełnosprawnych z prezentacją auta dostosowanego na potrzeby osób niepełnosprawnych.
  2. 13.30 – 14.00 Wykład przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Chorzowie

  • godzina wydarzenia: 10 - 11.05.2018, godz. 9:00-14:00
  • miejsce wydarzenia: Oddział ZUS w Chorzowie
  • harmonogram

  Dzień wcześniej 10 maja br., w Oddziale odbędzie się konferencja „Wsparcie wejścia uczestników WTZ na rynek pracy” organizowana wspólnie z PFRON. Patronat medialny objęła telewizja TVP3 Katowice. Konferencja stanowi inaugurację Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Wydarzenie tylko dla zaproszonych instytucji, które podejmują działania związane z aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych.

  11 maja Dzień Osób z Niepełnosprawnością
  Strefa ekspertów takich instytucji jak:

  1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  2. Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych;
  3. Urzędu Skarbowego;
  4. Narodowego Funduszu Zdrowia;
  5. Ośrodka Pomocy Społecznej;
  6. Powiatowego Urzędu Pracy;
  7. Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych;
  8. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Panel Edukacja-Praca-Motywacja (obowiązkowa rejestracja pod nr tel. 32 349 07 14 lub e-mail: izabela.jakubek@zus.pl)
  Ta część wydarzenia skupiać się będzie na przedstawieniu osobom niepełnosprawnym tematyki związanej z aktywizacją zawodową i społeczną. W panelu udział wezmą m.in. przedstawiciele METIS-u w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego, firmy wspierającej aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Poruszymy tematykę związaną z szeroko rozumianą aktywizacją osób niepełnosprawnych tj.:

  • 9:00 – 9:30 Możliwości otrzymania dofinansowania. Projekty praca, edukacja - PFRON;
  • 9:30 – 10:00 Nowe technologie w edukacji i pracy osób z niepełnosprawnością – Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS;
  • 10:00-10:40 przerwa;
  • 10:40-11:10 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej - Trener z Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • 11:10 – 11:40 Niepełnosprawny pracownik okiem pracodawcy. Przedstawiciel z firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy.

  Dodatkowe atrakcje:

  • kiermasz wyrobów, które powstają w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  • wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  • bezpłatne badania ciśnienia i poziomu cukru we krwi;
  • poczęstunek.
  • zaproszone instytucje: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Polska Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych; Urząd Skarbowy; Narodowy Fundusz Zdrowia; Ośrodek Pomocy Społecznej; Powiatowy Urząd Pracy; Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych; WTZ

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Chrzanowie

  • godzina wydarzenia: 10:00 - 14:00
  • miejsce wydarzenia: Fundacja im. Brata Alberta WTZ w Chrzanowie - ogród
  • harmonogram

  10:00 – rozpoczęcie,10:30 –

  występ uczniów III klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie,

  11:00 – występ uczestników WTZ Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie pt. „Kot w butach”,

  12:00 – pieczenie kiełbasek,

  13:00 – zorganizowane gry i zabawy dla najmłodszych,

  14:00 – zakończenie.

  Podczas eventu:

  • stoiska:
   • ZUS (lekarz orzecznik - pomiar ciśnienia, porady emerytalno-rentowe, zakładanie kont PUE)
   • PFRON - informacje nt.: wsparcia PFRON dla osób z niepełnosprawnością, które prowadzą działalność gospodarczą, dla niepełnosprawnych rolników, którzy opłacają składki w KRUS, korzyści dla pracodawców z tytułu zatrudniania osób z niepełnosprawnością, programu „Aktywny Samorząd” (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym),
   • PCPR,
   • PUP – poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością i opiekunów,
   • Chrzanowska Izba Gospodarcza – zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
  • wystawa prac uczestników WTZ Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie,
  • poczęstunek.
  • zaproszone instytucje: PFRON, PCPR, PUP, Chrzanowska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenia dla Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja im. Brata Alberta z Chrzanowa, Trzebini i Libiąża, INTE Gracja (Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Częstochowie

  • godzina wydarzenia: 9:00-14:00
  • miejsce wydarzenia: Klubokawiarnia "Alternatywa 21", Częstochowa, ul. Mielczarskiego 20 (klubokawiarnia prowadzona jest w ramach Spółdzielni Socjalnej "Jasne, że Alternatywa 21" i pracują w niej osoby z niepełnosprawnością)
  • harmonogram
  1. Występy artystyczne podopiecznych Fundacji Oczami Brata (osób z niepełnosprawnością)
  2. Dyżur ekspercki pracowników ZUS - poradnictwo emerytalno-rentowe, prewencja rentowa)
  3. Dyżury eksperckie pracowników zaproszonych instytucji.
  4. Prezentacje z zakresu przyznawania rent socjalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, zasad orzecznictwa lekarskiego
  5. Prezentacja Fundacji Oczami Brata o "wychodzeniu z niepełnosprawności".

  Równocześnie w budynku Oddziału ZUS w Częstochowie odbędzie się wystawa i kiermasz prac osób niepełnosprawnych. Prezentacje, także przygotowane przez partnerów wydarzenia, zostaną umieszczone na monitorach we wszystkich terenowych placówkach ZUS w regionie częstochowskim.

  • zaproszone instytucje: PFRON, NFZ, Urząd Miasta Częstochowy, MOPS oraz organizacje działające na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością w ramach partnerstwa Częstochowa-Niepełnosprawnym: Fundacja Widzialni, Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu, Fundacja "Walczę z SM", Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PERASADA", Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Elblągu

  • Oddział ZUS w Elblągu w godz. 10.00 - 14.00
  1. Dyżur ekspercki pracowników ZUS - poradnictwo emerytalno-rentowe, prewencja rentowa (zasady korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych ZUS).
  2. Dyżur ekspercki pracowników z zaproszonych instytucji.
  3. Kącik medyczny - pomiar ciśnienia tętniczego przez lekarza orzecznika.
  4. (godz. 11:00) Wykład pt. "Rehabilitacja w ramach prewencji ZUS".
  5. Wystawa prac słuchaczy Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych pt. "W sercu zawsze maj".
  6. Wystawa rękodzieła wykonanego przez podopiecznych Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS

  zaproszone instytucje: Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Miejski w Elblągu, Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych, Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • Inspektorat w Iławie w godz. 10.00 - 14.00
  1. Dyżur ekspercki pracowników ZUS - poradnictwo emerytalno-rentowe.
  2. Dyżur ekspercki pracowników z zaproszonych instytucji.
  3. (Godz. 10.30) wykład pt. "Zasady przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, działań ZUS na rzecz osób niepełnosprawnych".

  zaproszone instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk”, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Iławie

  • Inspektorat w Ostródzie w godz. 10.00 - 14.00
  1. Dyżur ekspercki pracowników ZUS - poradnictwo emerytalno-rentowe,
  2. Dyżur ekspercki pracowników z zaproszonych instytucji.

  zaproszone instytucje: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych „Alfa”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  • Biuro Terenowe w Braniewie w godz. 10.00 - 14.00
  1. Dyżur ekspercki pracowników ZUS - poradnictwo emerytalno-rentowe,
  2. Dyżur ekspercki pracowników z zaproszonych instytucji.

  zaproszone instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Gdańsku

  • godzina wydarzenia: 9.30 - 14.00
  • miejsce wydarzenia: Laboratorium Innowacji Społecznych, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-001 Gdynia
  • harmonogram

  9.30 - 9.45 Powitanie i prezentacja stoisk

  Panel I „Poznaj swoje prawa” – wykłady instytucji

  Panel II „Sięgnij po sukces!” – eksperci i doradcy zawodowi

  Panel III „Dobre praktyki” – dyskusja moderowana

  Szczegółowy harmonogram w załączniku (plik pdf 1,6 mb).

  Wydarzenia w podległych jednostkach:

  1. Inspektorat w Wejherowie (godz. 9.00 - 14.00) eksperci z zaproszonych Instytucji, wydzielone dodatkowe stanowiska na Sali obsługi, na których będą udzielać porad i informacji. Zaproszone instytucje: Powiatowy Urząd Pracy, PCPR Wejherowo, MOPS Wejherowo
  2. Inspektorat w Kartuzach (godz. 9.00 - 14.00) porady specjalistów ZUS na Sali Obsługi Klienta. Zaproszono do współpracy przedstawicieli lokalnych instytucji tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
  3. Inspektorat w Pruszczu Gdańskim (godz. 9.00 - 14.00) porady ekspertów ZUS, (godz. 9.00 -12.00) stoiska Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim, (godz. 12.00 - 14.00) stanowisko Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
  4. Inspektorat w Kwidzynie (godz. 10.00 - 14.00) porady specjalistów ZUS oraz ekspertów z zaproszonych instytucji (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Urząd Gminy Kwidzyn)
  5. Inspektorat w Tczewie (godz. 9.00 - 14.00) zaproszeni specjaliści oraz pracownicy ZUS będą udzielali informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej, aktywizacji zawodowej i prewencji rentowej (zaproszone instytucje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowe Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy.
  6. Inspektorat w Pucku (godz. 9.00 - 13.00) dyżur ekspercki dla klientów ZUS na Sali Obsługi Klientów. Zaproszone instytucje: PSWONU "Razem" Puck, Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku, Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.

  7. Inspektorat w Malborku (godz. 11.00 - 13.00) - okienko konsultacyjne (przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności), godz. 9.00 – 14.00  - porady ekspertów ZUS, materiały informacyjne.

  8. Inspektorat w Starogardzie Gdańskim (godz. 9.00 - 14.00) dyżur ekspertów (ZUS, PCPR Starogard Gdański, MOPS, GOPS, PUP, Urząd Miasta, Urząd Gminy)

  9. Inspektorat w Sztumie (godz. 9.00 - 14.00) zaproszone instytucje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, Stowarzyszenie "Dar Serca" w Sztumie, Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu

  10. Inspektorat Gdańsk-Śródmieście (godz. 9.00 - 14.00) porady i konsultacje (doradca ZUS i przedstawiciele Gdańskiego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i PFRON)

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Gorzowie WIelkopolskim

  • miejsce wydarzenia:Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herbertaw Gorzowie Wielkopolskim, sala nr 2
  • harmonogram:

  10:00 – 10:10
  Barbara Szulowska-Kleinhardt, p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp.
  Otwarcie spotkania, przywitanie gości.

  10:10 – 10:25
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O czym orzeka lekarz orzecznik ZUS?

  10:25 – 10:40
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rola, zadania oraz nowe programy PFRON.

  10:40 – 10:55
  Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp. Realizacja programu rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane finansowanego ze środków PFRON.

  10:55 – 11:10
  Rehabilitant -  Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Gorzowie Wlkp. Aktywizacja osób z niepełnosprawnością.

  11:10 – 11:25
  przerwa kawowa i słodki poczęstunek

  11:25 – 11:40
  Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. Praca dla osób z niepełnosprawnością.

  11:40 – 11:55
  Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp. Niepełnoprawni – pełno prawni w pracy. Ochrona pracy osób
  z niepełnosprawnością.

  11:55 – 12:10
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rehabilitacja lecznicza.

  12:10 – 13:00
  Porady indywidualne przy stanowiskach doradczych

  Ponadto:

  • NFZ – porady ekspertów – rehabilitacja, dofinansowania, ZIP
  • Punkt informacyjny Poczty Polskiej – oferty pracy w ramach Projektu Praca – Integracja
  • Audit  – doradztwo personalne

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Jaśle

  • godzina wydarzenia: 9.00 - 14.00
  • miejsce wydarzenia: Oddział ZUS w Jaśle, Inspektorat w Brzozowie, Inspektorat w Dębicy, Inspektorat w Krośnie, Inspektorat w Sanoku
  • harmonogram

  10.00-10.15 – otwarcie Dnia Osób z Niepełnosprawnością i powitanie gości.

  10.15-10.30 – „Zasady przyznawania renty socjalnej i renty z tytułu niezdolności do pracy” – Pani Anna Najserek – Oddział ZUS w Jaśle.

  10.30-10.45 – „Rehabilitacja lecznicza” – Pani Małgorzata Żołnierz-Pietrus – Oddział ZUS w Jaśle.

  10.45-11.15 – „Dofinansowanie, ulgi i uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym” – Pani Ilona Ciuła – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.

  11.15-11.45 –„Finansowanie świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne”
  – Pan Rafał Śliż – Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w Rzeszowie.

  11.45-12.15 –„Pracownik niepełnosprawny. Obowiązki pracodawcy i uprawnienia dla pracowników” – Pani Marzena Wanat – Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział w Krośnie.

  12.15-12.45 – „Bezpieczna praca osób niepełnosprawnych” – Pan Sebastian Wiatr – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Oddział w Rzeszowie (prelekcja wspólnie z podopiecznym - osobą niepełnosprawną, która pracuje jako informatyk).

  12.45-13.00 – Panel dyskusyjny.

  Dodatkowo:

  będzie można uzyskać porady na stoiskach:

  • Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle – poradnictwo w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia – Oddział w Rzeszowie – zakładanie kart EKUZ i kont na ZIP.

  wizyta uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle, którzy zaprezentują swoje prace artystyczne.

  INSPEKTORATY:

  DĘBICA, początek – g. 13.00

  1. Warsztaty integracyjne dla młodzieży pełnosprawnej i tej z niepełnosprawnością z dębickich szkół. Wydarzenie zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Radość”. Liczba uczestników 20 osób. Lokalizacja wydarzenia to: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Radość” w Dębicy ul. Sienkiewicza 1.

  Program będzie obejmował: prezentację ułatwień, które oferuje ZUS w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością, następnie młodzież już w grupach będzie opisywała swoje bariery, które ma w kontakcie z naszą instytucją – przy współudziale moderatora z ZUS. Całość wydarzenia podsumujemy w oparciu o wyniki pracy w grupach. Na koniec przewidziano wręczenie certyfikatów dla młodzieży i „gadżetów zusowskich”.

  1. Szkolenie dla pracowników Centrum Obsługi Administracyjnej dla Stowarzyszenia Radość. Centrum prowadzi obsługę kadrowo płacową dla ponad 120 osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie, w większości są to osoby niepełnosprawne. Szkolenie będzie prowadzone przy współudziale przedstawiciela Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ze Starostwa Powiatowego w Dębicy.

  Tematy będą obejmowały: e-Składka – nowy wymiar rozliczeń z ZUS, Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie w ZUS, Aktualne zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności. Liczba uczestników ok. 15 osób. Lokalizacja siedziba Inspektoratu.

  SANOK, godz. 10.00-13.00.

  • spotkania ze specjalistami ZUS nt. jak uzyskać rentę i inne świadczenia, ekspertami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • zapoznanie z funkcjonalnością i możliwościami elektronicznych usług oferowanych przez ZUS, zakładanie konta na PUE,
  • spotkanie z młodzieżą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku nt. „Cele i zadania ubezpieczeń społecznych”.

  KROSNO, początek godz. 10.00.

  • stoiska ekspertów ZUS, PCPR i MOPS Krosno,
  • wystawa prac podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Warsztatów Terapii Zajęciowej na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie.

  BRZOZÓW, godz. 10.00 - 13.00 - stoiska ekspertów PCPR w Brzozowie i Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Kielcach

  • godzina wydarzenia: 9,00 - 13,00
  • miejsce wydarzenia: Oddział ZUS w Kielcach
  • harmonogram

  Wydarzenie będzie miało charakter „targów” – stanowiska różnych zaproszonych podmiotów, które oferują praktyczne informacje dla osób z niepełnosprawnością

  1. Dyżur ekspercki pracowników ZUS - dowiesz się jak uzyskać rentę, jakie inne świadczenia Ci się należą,co to jest prewencja rentowa (zasady korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych ZUS).
  2. Dyżur ekspercki pracowników PFRON - uzyskasz między innymi informacje jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalości gospodarczej.
  3. Dyżur ekspercki pracowników NFZ - porady w zakresie wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe, dofinansowanie do zaopatrzenia (sprzęt ortopedyczny,pieluchomajtki itp.).
  4. Dyżur ekspercki pracowników MOPR porady w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
  5. Dyżur ekspercki pracowników Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - dowiesz się miedzy innymi jakie dokumenty są potrzebne aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  6. Dyżur ekspercki pracowników WOMP- Kącik medyczny - pomiar ciśnienia tętniczego, badanie poziomu cukru, zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, badanie poziomu tkanki tłuszczowej.
  7. Dyżur ekspercki pracowników Polskiego Związku Głuchych- będzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, uzyskać porady dotyczące aktywizacji zawodowej osób niesłyszących lub z uszkodzonym słuchem.
  8. Przedstawiciele Fundacji Szansa dla Niewidomych.
  9. Przedstawiciele Fundacji FAR.
  10. przedstawiciele Poczty Polskiej z oferta pracy dla osób z niepelnosprawnością.
  • zaproszone instytucje: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Polski Związek Głuchych, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja "FAR".

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Koszalinie

  • data wydarzenia: 25.05.2018 w godz. 10.00 - 15.00
  • miejsce wydarzenia: Urząd Miasta w Koszalinie
  • zaproszone instytucje: PFRON, NFZ, Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych Koło

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Krakowie

  • 10.00 - 12.00 Sala Konferencyjna Oddział Kraków - Seminarium dla przedsiębiorców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością

  Harmonogram:

  10:00 – 11.30   Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – dobre praktyki, Teresa  Misina  Spółdzielnia Socjalna Równość

  11:30 – 11:45    Przerwa

  11:45 – 12:15   Wsparcie systemowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych dla  pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami oraz dla niepełnosprawnych   przedsiębiorców  - Anna Wójcik 

  • 10.00 - 12.00 Inspektorat ZUS Kraków Nowa-Huta, os. Teatralne 8

  10.00 – 12.00  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – dyżur eksperta. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informację na temat zadań, które realizuje GUP z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

  10.00 – 12.00 Poczta Polska – dyżur eksperta. Informacja o rekrutacji osób niepełnosprawnych

   m.in. na stanowisko  „listonosz z  samochodem”  i inne stanowiska. Informacja o ofercie PP  - platforma Envelo i e-poczta.

  • 13.00 - 16.00 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4 w Krakowie ul. Hieronima Wietora 7

  WARSZTATY DLA DZIECI

  13.00 – 13.30     warsztaty plastyczne „Logo ZUS oczami dzieci” I grupa,

  13.30 – 14.00     warsztaty edukacyjne „Wycieczka do ZUS” II grupa.

  SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

  14.00 – 16.00 Stoisko Platforma Usług Elektronicznych ZUS

  Stoisko NFZ zakładanie kont Zintegrowany Informatorze Pacjenta  

  15.00 -15.45   Prelekcja ZUS

  Renta socjalna,

  Prewencja rentowa,

  Ośrodki rehabilitacyjne                                             

  16.00   Prelekcja NFZ

  Wyjazdy na leczenie uzdrowiskowe,

  Dofinansowanie do zaopatrzenia.

  Zaproszone instytucje: NFZ, PFRON, GUP, Spółdzielnia Socjalna Równość, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie, UJ

  • 22 maja (wtorek) 2018 r. , odz. 9.00 – 12.00, miejsce: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Al. Mickiewicza 9a, IV piętro, pok. 412

  Spotkanie z Ekspertkami ZUS: ZUS dla studenta, czyli co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych

  Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ i Biuro Karier UJ zapraszają na bezpłatne spotkanie z Przedstawicielkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organizowane w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością 2018 – Sięgnij po sukces.

  Podczas seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia, przydatne osobom pełnosprawnym oraz z niepełnosprawnościami:

  Po co nam ubezpieczenia społeczne? Rodzaje umów. Działalność gospodarcza. Ubezpieczenie zdrowotne studenta. Zasady przyznawania renty socjalnej. Prewencja rentowa – zasady korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych ZUS. Czy studentowi coś się należy. Elektroniczny ZUS.

  Ekspertki odpowiedzą na pytania uczestników, zostaną też rozdane materiały informacyjne i gadżety. Zapraszamy wszystkich chętnych! Miejsce spotkania będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, a materiały informacyjne zaadaptowane pod ich specyficzne potrzeby.

  Spotkanie poprowadzą:

  Pani Ewa Wnęk – Kierowniczka Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji ZUS, ekspertka w zakresie ubezpieczeń i składek. Szkoli płatników składek, ubezpieczonych i lekarzy. W ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem prowadzi wykłady dla studentów krakowskich uczelni.

  Pani Monika Suder - Koordynatorka ds. komunikacji społecznej i edukacji. Pracuje w ZUS od 2006 roku. Zajmuje się upowszechnieniem wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród dzieci i młodzieży.

  Będzie również można skorzystać ze stoiska zakładania profili na Platformie  Usług Elektronicznych ZUS. By założyć profil na PUE, zabierz ze sobą dowód osobisty.

  UWAGA! Obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza. Ilość miejsc ograniczona.

  Zapisy: http://www.don.uj.edu.pl/aktualnosci/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_EKt8SzC98xLV/1686948/139767565

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Legnicy

  • godzina wydarzenia:  12.00 - 17.30
  • miejsce wydarzenia: Oddział ZUS w Legnicy
  • harmonogram
   • 12:00 – 14:30  
    Spotkanie dla członków organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, ich opiekunów oraz innych zainteresowanych osób:

    • „Sięgnij po sukces!” - wykład psychologa/doradcy zawodowego
    • eksperci PUP Legnica – poradnictwo na temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
    • „Kilka słów o aktywności sportowej” - Klub Kibiców Niepełnosprawnych legnickiej Miedzi (I ligowy klub piłkarski z Legnicy)
    • eksperci ZUS – wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych (zasady przyznawania rent, orzecznictwo lekarskie, rehabilitacja oraz prewencja rentowa)
    • eksperci z samorządu z Urzędu Miasta Legnica – o wsparciu dla osób niepełnosprawnych z PFRON  - oraz Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na temat przysługujących ulg i uprawnień
    • Na koniec indywidualne konsultacje u ekspertów z zaproszonych instytucji.
   • 16:00 – 17:30
    Spotkanie dla trzech organizacji zrzeszających osoby niesłyszące – dla nich specjalna prelekcja o emeryturach, rentach, możliwości dorobienia, niezdolności do pracy. Udział wezmą: Stowarzyszenie Migaj Sercem, Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych, Stowarzyszenie Równość Człowieka Głuchego.

    Na każde ze spotkań wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych osób.

  • zaproszone instytucje: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, PUP Legnica, Klub Kibiców Niepełnosprawnych legnickiej Miedzi, Urząd Miasta Legnica,
   Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, NFZ, market budowlany Leroy Merlin

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Lublinie

  • Godziny wydarzenia: 09:00 – 14:00.
  • Miejsce: ZUS Oddział w Lublinie, ul. Zana 36a.
  • Harmonogram

  9:00 – 9:45 – Aktywność naukowo-zawodowa osób z niepełnosprawnością (zasady przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnień pracowniczych; wsparcie ze strony uczelni, ulgi, uprawnienia) – Krzysztof Piskorz (ZUS Oddział w Lublinie).

  10:00 – 11:15 – Prezentacja samochodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych  oraz sposobów dofinansowania do kursu prawa jazdy oraz osprzętu – Adam Grabiec (OSK Grabiec Lublin) (plac pomiędzy budynkami 36 a 36a).

  11:15 – 11:30 – Wsparcie PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – Iwona Osmałek (PFRON Lublin).

  11:30 – 12:15 – Pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach programu „Aktywny Samorząd” –Agnieszka Czapska (MOPR Lublin).

  12:15 – 12:45 – Poczta Polska bez barier – Marek Krakowski (Dyrektor Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego PP w Lublinie).

  12:45 – 13:30 – Sport jako istotny element w rehabilitacji społeczno- zawodowej – Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji „Start” Lublin.

  13:30 – 14:15 – Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE – o działalności stowarzyszenia - Ewa Gąsior (Prezes SILOE Lublin).

  • Zaproszone instytucje: MOPR, Poczta Polska, PFRON, Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji „Start” Lublin, OSK Grabiec, Stowarzyszenie SILOE

 • Rozwiń menu Zwiń menu I Oddział ZUS w Łodzi

  • godzina wydarzenia: 9.30 - 14.00
  • miejsce wydarzenia: I Oddział ZUS w Łodzi,II Inspektorat w Łodzi,Inspektorat w Zgierzu, Inspektorat w Kutnie,Inspektorat w Łowiczu,Biuro Terenowe w Brzezinach,Biuro Terenowe w Łęczycy
  • harmonogram

  Siedziba Oddziału:

  PRELEKCJE I WYKŁADY

  1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  2. Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
  3. Ekspert ZUS - "Renty z tytułu niezdolności do pracy"
  4. Ekspert ZUS - " Zasady przyznawania świadczeń".
  5. Ekspert ZUS - " Kto i kiedy może skorzystać z ośrodka rehabilitacyjnego"

  PANEL EKSPERTÓW - udzielanie informacji - siedziba Oddziału, parter:

  1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. Narodowy Fundusz Zdrowia
  3. Krajowa Administracja Skarbowa
  4. Powiatowy Urząd Pracy
  5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  6. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  7. Polski Związek Niewidomych
  8. Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
  9. Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
  10. Poczta Polska
  11. Eksperci ZUS

  W trakcie wyświetlony zostanie film "Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu w ZUS".

  II Inspektorat w Łodzi:

  Panel ekspertów:

  1. Centrum Świadczeń Socjalnych.
  2. MOPS.
  3. Eksperci ZUS.
  4. Prezentacja na parkingu samochodu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością - Firma Auto M. Bajon Team.

  Inspektorat ZUS w Zgierzu:

  1. Spotkanie w DOMU Dziennego Pobytu w Zgierzu.
  2. Panel Ekspertów ZUS.

  Inspektorat w Kutnie:

  1. Kiermasz prac artystycznych wykonywanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie.
  2. Panel Ekspertów ZUS.

  Inspektorat w Łowiczu:

  1. Wizyta w DPS "Borówek" im. Krystyny Bochanek.
  2. Przedstawienie prezentacji dot. przeliczania świadczeń ER.
  3. Panel Ekspertów ZUS.

  Biuro Terenowe w Brzezinach:

  1. Panel Ekspertów ZUS: OKK-PUE.
  2. MOPS - Brzeziny.

  Biuro Terenowe w Łęczycy:

  1. Panel Ekspertów ZUS.
  2. Kiermasz prac artystycznych wykonanych przez pracowników Spółdzielni Inwalidów "Tęcza" w Łęczycy.
  • zaproszone instytucje: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Instytut Transportu Samochodowego,Powiatowy Urząd Pracy, Krajowa Izba Administracji Skarbowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, Miejski Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, Polski Związek Niewidomych, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu II Oddział ZUS w Łodzi

  • Plac Teatralny w Sieradzu

  W ramach organizowanego Dnia Osób z Niepełnosprawnością zapraszamy w godzinach 11 – 14 na Plac Teatralny w Sieradzu do skorzystania z porad ekspertów, bezpłatnych badań czy pokazu prac osób niepełnosprawnych.

  W tym dniu w ramach Europejskiego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Sieradzu odbędzie się przemarsz osób niepełnosprawnych i złożenie petycji na ręce Starosty Sieradzkiego i Prezydenta Sieradza.

  Program Przemarszu

  10.00 – przemarsz osób niepełnosprawnych spod SOSW przy ulicy Krakowskie Przedmieście

  10.30 – złożenie petycji osób niepełnosprawnych na ręce Starosty Sieradzkiego i Prezydenta Miasta – Plac Wojewódzki

  11.00-11.30 – przemarsz na Plac Teatralny

  11.30 – 12.00 – słodki poczęstunek dla uczestników przemarszu

  12.00 – 13.30 – projekcja filmu w Kino Teatr

  Organizacja – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” oraz nauczyciele zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu

  W godzinach 11 – 14 na Placu Teatralnym przy ul. Dominikańskiej 19 w Sieradzu będzie można skorzystać z porad ekspertów, bezpłatnych badań i obejrzeć prace osób niepełnosprawnych.

  Wszystko będzie odbywać się na powietrzu w namiotach. Dla uczestników zorganizowane będą: punkty konsultacyjne instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych – ZUS, MOPS, PCPR, NFZ, PUP, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Amicus, Stowarzyszenie Amazonki, Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

  Będzie można skorzystać z bezpłatnego badania: słuchu (GEERS), zmierzyć poziom cukru (Stowarzyszenie Diabetyków) czy ciśnienia krwi (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Amicus), a także nauczyć się badania piersi na fantomie (Sieradzki Klub Amazonek); prezentacja specjalnych gogli - świat odczuwany przez osoby niewidzące zapewni Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych). Fundacja dr Clowna zapewni wspaniałe zabawy i na pewno będzie dużo uśmiechu. W tym dniu będzie również obejrzeć prace podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy MOPS w Sieradzu i prace niepełnosprawnej Pani Małgorzaty Żywicy.

  • Zduńska Wola

  Piknik Wiosenny Funduszy Europejskich, który odbywać się będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 15. W trakcie pikniku w godzinach 10 -16 będzie można skorzystać z porad ekspertów ZUS, zaopatrzyć się w specjalnie przygotowane na ten dzień poradniki i materiały informacyjne, będzie również możliwość rejestracji profili na PUE i wysłuchać wykładu „Niezdolność do pracy a niepełnosprawność”. Organizatorem pikniku jest Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli. Będzie mnóstwo atrakcji, w tym występy artystyczne uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy ze Zduńskiej Woli, Warsztatów Terapii Zajęciowych i uczniów ze szkoły. Będzie można wysłuchać ciekawych prezentacji związanych z tematyką osób niepełnosprawnych.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Nowym Sączu

  • godzina wydarzenia: 10.00 - 13.00
  • miejsce wydarzenia: Aula Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu al. Wolności 40
  • harmonogram

  10.00 – Otwarcie seminarium: „Niezdolność do pracy a niepełnosprawność” – przedstawiciel Oddziału ZUS w Nowym Sączu

  10.15 – Znaczenie pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Zespół Szkół Nr 5 Specjalnych – psycholog Pani Elżbieta Rzońca; oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych – Pani Anna Gadzina – Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych

  10.30 – „Aktywizacja zawodowa osób niesłyszących – prezentacja najlepszych praktyk” – Pan Jakub Józefiak – Project Manager Fundacji Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis w Nowym Sączu

  10.45 – „Rola ZAZ w aktywizacji zawodowej i przygotowaniu osoby niepełnosprawnej do wejścia na otwarty rynek pracy” – Pan Bartłomiej Krzeszowski – Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej

  11.00 – „Formy pomocy Powiatowych Urzędów Pracy stosowane w ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz dla przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić osobę z niepełnosprawnością”- Pani Anna Konstanty – Doradca Klienta, Pośrednik Pracy w PUP w Nowym Sączu.

  11.15 –„Obowiązki pracodawcy i uprawnienia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy (czas pracy, urlopy, wymagania dotyczące organizacji stanowisk pracy) - nadinspektor pracy Franciszek Kocańda - PIP

  11.30 – „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych na rynku pracy. Zadania realizowane przez powiat zarówno dla pracowników i pracodawców. Aktywny samorząd” – PCPR.

  11.45 – „Wsparcie systemowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami oraz dla przedsiębiorców z niepełnosprawnościami” – przedstawiciel PFRON Oddział małopolski

  12.00 – Osoba z niepełnosprawnością w ruchu drogowym MORD

  12.15 – ZUS – zasady: przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS oraz uprawnień pracowniczych; orzekanie o niezdolności do pracy; prewencja rentowa – zasady korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych ZUS

  Eksperci:
  Doradca emerytalno-rentowy – ZUS
  Doradca z Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Doradca z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Nowego Sącza

  • zaproszone instytucje: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Ruchu Drogowego, Powiatowy Urząd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Urząd Miasta Nowy Sącz, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis w Nowym Sączu, Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Opolu

  • godzina wydarzenia: 10.00 - 13.00
  • miejsce wydarzenia: Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Koraszewskiego 7-9
  • harmonogram

  10:00 Otwarcie Targów Informacyjnych dla Osób z Niepełnosprawnościami

  Stoiska informacyjno-konsultacyjne przedstawicieli:

  1. ZUS, od których dowiesz się, m.in. jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, jakie inne świadczenia Ci się należą; będziesz mógł także założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych na www.zus.pl, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet. Przedstawimy ofertę pracy w ZUS.
  2. PFRON, którzy opowiedzą Ci o tym, jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  3. NFZ, od których uzyskasz informacje o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia (np. sprzętu ortopedycznego czy środków higienicznych); będziesz mógł także założyć konto na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta (zip.nfz.gov.pl).
  4. Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta w Opolu -Referat Funduszy i Rozliczeń PFRON, którzy pomogą Ci w nurtujących problemach.
  5. PUP - pod katem badania preferencji zawodowych, określania mocnych stron zawodowych, posiadanych umiejętności, analiza CV, udzielania informacji o ofertach pracy.  
  6. Fundacji Aktywizacja.
  7. Fundacji, stowarzyszeń i federacji zrzeszających osoby takie jak Ty lub działające na Waszą rzecz na terenie Opolszczyzny.
  8. Poczty Polskiej - oferta pracy dla osób z niepełnosprawnością.

  13:00 Zakończenie Targów Informacyjnych

  • zaproszone instytucje: NFZ, PFRON, PUP, Caritas Diecezji Opolskiej, Polski Związek Głuchych, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego -Referat Funduszy i Rozliczeń PFRON Urzędu Miasta w Opolu, Polski Związek Niewidomych w Opolu, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior" w Opolu, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Namysłowie, Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy im" Lewin Brzeski, Poczta Polska S.A., Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprwności

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

  • godzina wydarzenia: 10.00 - 16.00
  • miejsce wydarzenia: Forum Synagoga, w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Raszkowska 21
  • harmonogram

  10.00-16.00 - PREZENTACJA STOISK INFORMACYJNYCH:

  1. ZUS - dowiesz się jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, jakie inne świadczenia Ci się należą; będziesz mógł założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych,
  2. PCPR - aktywizacja społeczna, rehabilitacja,
  3. PUP - aktywizacja zawodowa,
  4. NFZ - poradnictwo w zakresie wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe, dofinansowanie do zaopatrzenia (ortopedyczne,pieluchomajtki itp.),
  5. PWSZ w Kaliszu - informacje o możliwościach kształcenia osób niepełnosprawnych,
  6. Warsztaty Terapii Zajęciowej "Tęcza" - kiermasz prac
  7. Ostrowskie Centrum Terapii - działania na rzecz osób z niepełnosprawnością,
  8. Partner ITS - prezentacja samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (godz. od 13.00 do 16.00),
  9. Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności – poradnictwo (godz. od 10.00 do 12.30).

  PANEL I - BLOK REFERATÓW
  10.30-10.50 - "Wsparcie ze środków PFRON dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością", Justyna Sikorska, PEFRON,
  10.50-11.10 - "Rynek pracy w powiecie ostrowskim", Hanna Pawlak-Kornacka, PUP,
  11.10-11.30 - "Formy terapii. Jak z nich skorzystać", Magdalena Kajewska, Ostrowskie Centrum Terapii.

   PANEL II - WYSTĘPY ARTYSTYCZNE

  11.30-12.50 - Grupa Teatralna „po prostu”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie,
  11.50-12.10 - Koło Teatralne Kajtuś Czarodziej, działającego przy Zespole Szkół Specjalnych,
  12.10-12.40 - WTZ "Tęcza".

  12.40-13.15 - przerwa kawowa

  PANEL III - MOTORYZACJA W SŁUŻBIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  13.15-13.45 - "Mobilny niepełnosprawny ruchowo - od czego zacząć żeby zaadoptować samochód. Prawo jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych ruchowo", Lidia Drozdowska, partner ITS.

  PANEL IV - SIĘGNIJ PO SUKCES
  13.45-14.15 - 13.45-14.15 – gość wydarzenia Małgorzata Ignasiak, sportsmenka, brązowa medalistka Mistrzostw Europy IPC w Grosseto (2016), Mistrzostw Świata Niepełnosprawnych w Londynie (2017).
  14.15-16.00 Indywidualne konsultacje na stoiskach informacyjnych.

  • zaproszone instytucje: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp., Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Kaliszu, Centrum Terapii w Ostrowie Wlkp., Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie Wlkp., Instytut Transportu Samochodowego, PWSZ w Kaliszu, Zespół szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp.

  Wydarzenia w podległych jednostkach:

  1. Inspektorat w Lesznie (godz. 8.00 - 15.00) - Wystawa prac plastycznych wychowanków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Lesznie.
  2. Inspektorat w Rawiczu (godz. 10.00 - 14.00)
   harmonogram - spotkania informacyjne:
  1. Stoisko poradnicze Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu
  2. Stoisko poradnicze Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Rawiczu
  3. Stoisko poradnicze Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rawiczu
  1. Inspektorat w Jarocinie (godz. 10.00 - 12.00)
   harmonogram - Spotkania informacyjne:
  1. Stoisko poradnicze Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie
  2. Stoisko poradnicze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie
  1. Inspektorat w Kępnie (godz. 10.00 - 14.00)
   harmonogram - spotkania informacyjne w godzinach:
  1. od 10.00 do 12.00 stoisko informacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie
  2. od 11.00 do 13.00 stoisko informacyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie
  3. od 12.00 do 14.00 stoisko informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

  Spotkaniom informacyjnym będzie towarzyszył kiermasz rękodzieła, wykonanego przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

  1. Inspektorat w Kaliszu (w godz. 10.00 - 14.00) - spotkania informacyjne w godzinach: od 10.00 do 14.00 stoisko informacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, od 10.00 do 11.30 stoisko informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu 
  1. Inspektorat w Wolsztynie (godz. 10.00 - 14.00) - Kiermasz rękodzieła wykonanego przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Pile

  • godzina wydarzenia: od 10.00
  • miejsce wydarzenia: Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Pile

  Poradnictwo emerytalno-rentowe: Jak zwiększyć świadczenie, jak uzyskać świadczenie, zasady przyznawania emerytur i rent, orzecznictwo lekarskie, rehabilitacja lecznicza prowadzona przez ZUS – ekspert ZUS; możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, doradztwo

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Płocku

  • godzina wydarzenia: godz. 10.00 - 14.00
  • miejsce wydarzenia: Oddział w Płocku, Inspektorat w Ciechanowie, Inspektorat w Ostrołęce, Inspektorat w Wyszkowie, Inspektorat w Mławie, Inspektorat w Ostrowi Mazowieckiej
  • harmonogram
  1. Płock, 11 maja 2018 r. (piątek), godz. 10.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, al. Piłsudskiego 2B

  10:00 – 10:10 Powitanie i otwarcie

  10:10 - 10:15 ,,Sięgnij po sukces’’ występ artystyczny - układ taneczny dzieci ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 w Płocku

  10:15 – 10:35 ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością - wykład Pan Jarosław Kapciuch, Z-ca Głównego Lekarza Orzecznika ZUS Oddział w Płocku

  10:35 – 10:55 Narodowy Fundusz Zdrowia dla Osób z Niepełnosprawnością - wykład
  Pani Anna Sibilska, Kierownik Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w Płocku

  10:55 – 11:15 Prawa osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i pomocy instytucjonalnej - wykład Pani Dorota Jędra, Kierownik Działu Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  11:15 – 11:30 Zadania rehabilitacji społecznej i pomocy instytucjonalnej dla mieszkańców miasta Płocka - wykład Pani Monika Wierkiewicz, Kierownik Działu Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  11:30 – 11:50 ,,Sięgnij po sukces’’ występ artystyczny podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej

  Dodatkowe wydarzenia w godz. od 10.00 do 14.00:

  wystawa prac: SPS Nr 24 w Płocku - wystawa prac; WTZ - wystawa prac i kiermasz;

  dyżury ekspertów:

  • ZUS – poradnictwo specjalistyczne;
  • Rzecznik Osób Niepełnosprawnych UM Płocka – poradnictwo specjalistyczne;
  • PCPR – poradnictwo specjalistyczne;
  • MOPS – poradnictwo specjalistyczne;
  • NFZ - poradnictwo specjalistyczne;
  • MUP – poradnictwo specjalistyczne.
  1. Ciechanów, 11 maja 2018 r. (piątek), godz. 10.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 8

  10:00 – 10:10 Powitanie i otwarcie

  10:10 - 10:20 Prezentacja prac podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie

  10:20 – 10:40 ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością - wykład Kierownik OKK Wiesława Petrykowska, Kierownik SER Iwona Bukowska

  10:40 – 11:00 Narodowy Fundusz Zdrowia dla Osób z Niepełnosprawnością

  11:00 – 11:20 PCPR – zasady korzystania ze środków PFRON

  Dodatkowe wydarzenia - dyżury ekspertów 10:00 - 14:00

  • ZUS poradnictwo specjalistyczne;
  • PCPR – poradnictwo specjalistyczne
  • NFZ – poradnictwo specjalistyczne;
  • PZERiI – poradnictwo specjalistyczne;
  • WTZ – wystawa prac podopiecznych i kiermasz.
  • PWSZ Ciechanów – Wydział Pielęgniarstwa – badanie poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, mierzenie wzrostu i wagi ciała.
  1. Ostrołęka, 11 maja 2018 r. (piątek), godz. 10.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ostrołęce, ul. dr. A. Kuklińskiego 3

  10:00 – 10:10 Powitanie i otwarcie

  10:10 – 10:20 Działalność WTZ „Otwarte Serca” - Pani Monika Jezierska kierownik WTZ

  10:20 – 10:40 ZUS dla Osób z Niepełnosprawnością - wykład Pani Anna Mieszczak, Lekarz Orzecznik ZUS Oddział w Płocku

  10:40 – 11:00 Narodowy Fundusz Zdrowia dla Osób z Niepełnosprawnością - wykład Pani Grażyna Duszak, Kierownik Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w Ostrołęce

  11:00 – 11:30 Zasady przyznawania rent, rehabilitacja lecznicza ZUS - wykład Pani Iwona Mamińska – kierownik wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych

  Dodatkowe wydarzenia - dyżury ekspertów:

  • ZUS – poradnictwo specjalistyczne;
  • Rzecznik Osób Niepełnosprawnych UM Ostrołęka – poradnictwo specjalistyczne;
  • NFZ - poradnictwo specjalistyczne;
  • MOPR – poradnictwo specjalistyczne;
  • WTZ - wystawa prac podopiecznych i kiermasz.
  1. Wyszków, 11 maja 2018 r. (piątek), godz. 10.00 – 14.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Wyszkowie, ul. Chopina 9

  W programie dyżury ekspertów w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla Osób z Niepełnosprawnością:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Ważna Róża’’;
  • Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie.
  1. Mława, 11 maja 2018 r. (piątek), godz. 10.00 – 13.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Mławie, ul. Padlewskiego 29/31

  W programie dyżury ekspertów w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla Osób z Niepełnosprawnością:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
  • Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością;
  • Katolickiego Stowarzyszenia ,,Serce za serce’’;
  • Mławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym.
  1. Ostrów Mazowiecka, 11 maja 2018 r. (piątek), godz. 10.00 – 14.00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 1

  W programie dyżury ekspertów w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla Osób z Niepełnosprawnością:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Urzędu Skarbowego;
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
  • Powiatowego Urzędu Pracy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu I Oddział ZUS w Poznaniu

  • godzina wydarzenia: 10.00 - 15.00
  • miejsce wydarzenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych ul. Towarowa 55, 61-896 Poznań
  • harmonogram

  9.00 – 15.00 „CZĘŚĆ INFORMACYJNA”
  W holu będą ustawione stoiska informacyjne instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i uczelni, które wspierają osoby z niepełnosprawnością:
  Przed budynkiem prezentacja samochodu dla niepełnosprawnych kierowców (9.00-11.30)

  10.00 – 13.00 „CZĘŚĆ WYKŁADOWA”
  Wykłady i prezentacje z możliwością zadawania pytań

  10.00 „Jak zrobić prawo jazdy kat. B jeżdżąc na wózku?” (Lidia Drozdowska)
  10.30 „Sięgnij po sukces tak jak my – osoby z niepełnosprawnością o sobie, swoich ograniczeniach i sukcesach” (Joanna Serdyńska, Sylwia Błach, Agnieszka Majsnerowicz)
  11.30 „Zasady nabywania uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty socjalnej”  (ZUS)
  12.00 „Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym rynku pracy" (PFRON)
  12.30 „Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami poprzez innowacyjne działania edukacyjne” (Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE)

  11.00 – 14.00 „CZĘŚĆ AKTYWIZUJĄCA”
  Integracja przedstawicieli instytucji, organizacji i gości

  • zaproszone instytucje: PFRON, NFZ, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, "Pomoc Maltańska", Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, Poznańskie Centrum Świadczeń, Powiatowy Urząd Pracy, FAZON, TON, Fundacja "Szansa dla niewidomych" Altix, Urząd Miasta Poznania, Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych, Fundacja Aktywacja w Poznaniu, Polski Związek Głuchych

  Pozostałe wydarzenia:

  1. I Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12 - wyodrębnione stanowisko dla osób niepełnosprawnych w poczekalni przy INFORMACJI OGÓLNEJ - porady eksperta ZUS w zakresie rent i emerytur
  2. Gminne Centrum Pomocy Środowiskowej "PROMESSA" w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F - godz. 15.00 Wykład "Rehabilitacja lecznicza"
  3. Inspektorat ZUS w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 4 - godz. 11.00 Wykład "O czym orzeka lekarz orzecznik?",
   12.00 Wykład "Rehabilitacja lecznicza", godz. 8.00 - 14.00 Stanowisko informacje dla osób niepełnosprawnych + PUE                          
  4. Siedziba "Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych", Nowe Osiedle 12, 64-420 Kwilcz - godz. 11.00 – 13.00 Wykłady "O czym orzeka lekarz orzecznik?" i "Rehablitacja lecznicza";
   13.00 – 14.00 wymiana wzajemnych doświadczeń, indywidualne pytania i konsultacje; przez cały czas możliwość założenia profilu na PUE
  5. Inspektorat ZUS w Szamotułach, ul. B. Chrobrego 17 - godz. 8.00 - 14.00 Stanowisko informacje dla osób niepełnosprawnych (rehabilitacja lecznicza, poradnictwo), PUE; godz. 10.00 - 12.00 Wykład "Rehabilitacja lecznicza"
   godz. 10.00 - 12.00 wykłady na podstawie udostępnionych przez ZUS prezentacji
  6. Inspektorat ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28 - godz. 8.00 - 14.00 stoiska informacyjne dla osób niepełnosprawnych: z zakresu rent i emerytur, Portalu Usług Elektronicznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej;

 • Rozwiń menu Zwiń menu II Oddział ZUS w Poznaniu

  • 11.05.2018 r. w godzinach 10:00-12:00 dyżur telefoniczny eksperta ZUS pod numerem telefonu 61 87 45 525
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych przy ul. Towarowej 55 (wspólne przedsięwzięcie z I Oddziałem ZUS w Poznaniu) w godz. 9.00 - 15.00

  Stoiska informacyjne instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i uczelni, które wspierają osoby z niepełnosprawnością (9:00-15:00), przed budynkiem prezentacja samochodu dla niepełnosprawnych kierowców (9:00-11:30). Wykłady z możliwością zadawania pytań - poradnictwo, rozwiązania aktywizujące osoby z niepełnosprawnością, sukcesy osób z niepełnosprawnością, prawo jazdy kat. B dla osób z niepełnosprawnością (9:00-12:00). Integracja przedstawicieli instytucji, organizacji i gości (11:00-14:00).

  • 10.05.2018 r. Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych w godz. 16.00 - 17.30

  Porady ekspertów ZUS nt. zmian w świadczeniach długoterminowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością i elektronicznych zwolnień lekarskich.

  • Starostwo Powiatowe w Kole, od godz. 10.00

  Strefa Ekspertów z udziałem Kolskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Cechu Rzemiosł Różnych, dorosłych podopiecznych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole.

  PUP i PCPR - informacje na temat dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pomocy finansowej przy zakupie przedmiotów ortopedycznych,

  MOPS - poradnictwo w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, przedstawienie projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych, dzięki któremu wózki inwalidzkie oraz inne sprzęty zostaną rozdane niepełnosprawnym

  ZUS - promocja PUE plus możliwość założenia konta na PUE, prezentacja stanowiska doradcy emerytalnego i doradcy płatnika składek.

  zaproszone instytucje: PZERiI, Cech Rzemiosł Różnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, PUP, PCPR, MOPS w Kole.

  • Inspektorat ZUS w Śremie w godz. 9.00 - 12.00

  Wystawa prac członków Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych "Trójka", wykład fizjoterapeuty Agnieszki Kleniewskiej, prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego, ZUS - wykład na temat świadczeń emerytalno-rentowych, promocja PUE plus zakładanie kont na Platformie.

  • Inspektorat ZUS w Koninie - sala konferencyjna.
   Adresaci spotkania podopieczni Środowiskowych Domów Samopomocy, podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Chorych Psychicznie godz. 9.00 - 10.30

  Przedstawienie programu Aktywny Samorząd 2018, prezentacja środków pomocniczych i ortopedycznych, zasady likwidacji barier architektonicznych, organizacja turnusów rehabilitacyjnych, likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się, prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego, wystawa prac w rzeźbie.

  Wykład: Jak ubiegać się o staż.

  ZUS - informacje dotyczące zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej, orzekanie o niezdolności do pracy, prewencja rentowa, promocja PUE, przykład udogodnień dla osób niepełnosprawnych w budynku ZUS.

  Adresaci spotkania podopieczni Fundacji "Podaj dalej" godz. 12.00 - 14.30

  • 10.05.2018 r. w godzinach 10:00-12:00 w holu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
   punkt konsultacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla osób z niepełnosprawnością,
  • Inspektorat w Gnieźnie

  godz. 11.00 - 12.00

  Praktyczne informacje dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców chcących stworzyć dla nich miejsca pracy (dotacje, aktywizacja, pomoc finansowa) udzielane przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Warsztatów Terapii Zajęciowej, lokalnego zakładu pracy chronionej.

  godz. 12.00 - 13.00

  Szkolenie dla klientów z zakresu przyznawania rent.

  • Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w godz. 10.00 - 11.00 - Poradnictwo ekspertów ZUS, zakres emerytalno-rentowy.
  • Sintur Zakład Pracy Chronionej w Turku od godz. 13.00 - wykład: Zasady przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, e-ZLA, rehabilitacji leczniczej, promocja PUE
  • Inspektorat ZUS we Wrześni w godz. 10.00 - 12.00 - Dyżur eksperta z Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Biuro Terenowe w Słupcy godz. 7.00 - 15.00 - Wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
  • Urząd Skarbowy w Słupcy w godz. 10.00 - 11.00 - poradnictwo ekspertów ZUS w zakresie poradnictwa na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w godz. w godz. 11.30 - 12.30 - poradnictwo ekspertów ZUS w zakresie poradnictwa na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Inspektorat w Środzie Wielkopolskiej

  8.05.2018 r. w godz. 10:00-12:00 Środowiskowy Dom Samopomocy - Ośrodek Wsparcia Środa Wlkp. ul. Szkolna 2. Wizyta pracowników ZUS w Ośrodku Wsparcia - spotkanie informacyjne z podopiecznymi ośrodka i ich opiekunami.

  7-11.05.2018 r. w godz. 8:00-15:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Inspektorat w Środzie Wielkopolskiej. Wystawa prac artystycznych wykonanych przez podopiecznych ŚDS.

  7-11.05.2018 r. w godz. 8:00-15:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Inspektorat w Środzie Wielkopolskiej. Wizyta podopiecznych ŚDS w Inspektoracie (SOK) w ramach realizacji programu ŚDS "Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych".

  • Inspektorat w Obornikach sala 25a

  Stanowisko pielęgniarki - możliwość zbadania wysokości ciśnienia, pomiar poziomu cukru (10:15-12:00).
  Wystawa prac osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia w Wiardunkach (10:00-13:00). Wizyta zaproszonej osoby z niepełnosprawnością, która opowie zaproszonym gościom jak radzi sobie w życiu codziennym (11:00).

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Radomiu

  •  Oddział ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A w godz. 9.00 - 14.00
  1. stoiska eksperckie,
  2. Kiermasz prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy,
  3. Wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej promujących osiągnięcia osób z niepełnosprawnością.
  • Dom Kultury IDALIN w godz. 14.00 - 16.00

  We współpracy z Domem Kultury IDALIN, wspierającym aktywności osób z niepełnosprawnością, zorganizujemy spotkanie z radomskimi twórcami (rzeźbiarz, muzyk, malarz), którzy zaprezentują swoje prace i opowiedzą o swoich osiągnięciach. W spotkaniu udział wezmą goście zaproszeni przez kierownika Domu Kultury i członkowie PZERiI.

  Zaproszone instytucje: NFZ, MOPS,PUP,Dom Kultury IDALIN, Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom", PZERiI.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Rybniku

  • 9.05.2018 r.,  aula Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13c, godz. 9.00 - 12.00

  Rybnicki Dzień Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów. Wydarzenie w ramach projektu Ostoja – uruchomienie punktu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, który jest współfinansowany ze środków Miasta Rybnika. Stoisko ZUS – konsultacje prowadzone przez ekspertów z ZUS.

  Zaproszone instytucje: Centrum Opieki SALUS - Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa, Opieka NOWA - System teleopieki, Stowarzyszenie OLIGOS - formy wsparcia osób niepełnosprawnych

  • 10.05.2018 r., Dom Kultury w Niedobczycach w godz. 12.30 - 14.00

  Rybnickie Dni Integracji - debata rodziców i specjalistów z zakresu niepełnosprawności. Dyskusja będzie dotyczyła problematyki życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Udział w panelu dyskusyjnym wezmą eksperci z Oddziału ZUS w Rybniku, Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Policji.

  Zaproszone instytucje: PZON, PUP, OPS, US, rodzice osób niepełnosprawnych, przedstawiciele banków, Poczty Polskiej, służb mundurowych, przychodni lekarskich

  • 11.05.2018 r., budynek Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Jankowickiej 13 w godz. 9.00 - 11.00

  Szkolenie „ZATRUDNIANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
  program szkolenia:

  • PFRON - dofinansowania do wynagrodzeń, system obsługi dofinansowań (SODiR),
  • PUP - dofinansowania na: przystosowanie i adaptację stanowiska pracy, wyposażenie stanowiska pracy, zatrudnienie osoby wspomagającej, szkolenia i staże,
  • PIP - szczególne uprawnienia osób z niepełnosprawnością w zakresie prawa pracy,
  • pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością – wiedza w praktyce,
  • panel dyskusyjny.

  Zaproszone instytucje: PUP, PIP pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Rzeszowie

  • Oddział ZUS w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 12, sala 2b w godz. 9.00 - 15.00

  9.00 15.00 - wystawa prac podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

  9.00 - 10.30 - „Sięgnij po sukces” - spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół Specjalnych z Rzeszowa.

  11.00 - 11.10 otwarcie ”Dnia Osób Niepełnosprawnych”

  11.10 - 11.30 prelekcja PFRON

  11.30 - 12.00 prelekcja MOPS

  12.00 - 12.30 prelekcja ROPS

  12.30 - 13.00 prelekcja NFZ

  13.00 - 13.30 prelekcja ZUS

  13.30 - 14.00 prelekcja - Fundacja „Rudek dla Życia”

  14.00 - 15.00 dyskusja moderowana z prelegentami.

  • Jarosław, Rynek - godz. 10.00 - 18.00

  Poradnictwo w zakresie emerytalno-rentowym, elektronicznych zwolnień lekarskich, zakładanie profili PUE, podczas "Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”.

  • Inspektorat ZUS Leżajsk, ul. Mickiewicza 24 sala szkoleń, nr 016 w godz. 9.00 - 15.00

  9.00 -15.00 - wystawa prac podopiecznych Środowiskowych Domów samopomocy w Sarzynie, Jelnej, Laszczynach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Leżajsku.

  10.00 -10.15 – otwarcie ”Dnia Osób z Niepełnosprawnością”.

  10.15 -10.45 – spotkanie z osobą niepełnosprawną - „Ludzie sukcesu” - Stowarzyszenie "Dobry Dom".

  10.45 -11.45 - Prezentacje: ZUS, PCPR, MOPS, PUP.

  11.45 -12.15 - dyskusja moderowana.

  12.15 -15.00 - indywidualne konsultacje na stoiskach informacyjnych.

  • Inspektorat ZUS Mielec ul. Sikorskiego 4 sala nr 314A w godz. 9.00 - 15.00

  9:00 - 15:00 - wystawa prac podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

  10:00 - 10:15 – otwarcie "Dnia Osób z Niepełnosprawnością".

  10:15 - 10:45 - wystąpienie osoby z niepełnosprawnością "Człowiek sukcesu".

  10:45 - 11:45 – Prezentacje przedstawicieli: ZUS, PCPR, MOPS, PUP.

  11:45 do 12:15 - dyskusja z uczestnikami "Dnia Osób z Niepełnosprawnością".

  12:15 do 15:00 - indywidualne konsultacje na stanowiskach informacyjnych.

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przemyślu ul. Dworskiego 104 w godz. 14.00 - 18.00

  Poradnictwo w zakresie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, zakładanie profili PUE, podczas "Światowego Dnia Autyzmu”.

  • Zamek Kazimierzowski w Przemyślu,  8 maja w godz. 10.00 - 17.00

  Poradnictwo w zakresie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, zakładanie profili PUE, podczas "Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

  • ZUS Inspektorat w Przeworsku, ul. Dworcowa 1,  16 maja w godz. 9.00 - 12.00

  Stanowiska dla zaproszonych instytucji przy Sali Obsługi Klienta. Zaproszone instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy

  • Inspektorat Stalowa Wola ul. Popiełuszki 8 w godz. 10.00 - 13.00

  10:00-10:15 - Otwarcie i powitanie.

  10:15-10:45 - Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - PCPR/PFRON.

  10:45-11:15 - Formy pomocy dla osób niepełnosprawnych - MOPS.

  11:15 - 11:45 - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – KPP.

  11:45 - 12:15 - Prezentacja osiągnięć sportowych i artystycznych uczestników WTZ.

  12:15-13:00 - Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych – ZUS.

  10:00-13:00 - Wystawa prac uczestników WTZ.

  10:15- 13:00 - Zabiegi upiększające oraz masaże - uczniowie MSCKZiU.

  • Plac Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu (główny Plac Miasta), 15 maja w godz. 9.00 - 15.00

  Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, elektronicznych zwolnień lekarskich, zakładanie profili PUE podczas „Europejskiego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych intelektualnie”. Zaproszone instytucje: MOPR, PUP, PCPR, UM, PFRON, Warsztaty Terapii Zajęciowej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Siedlcach

  • Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, ul. Popiełuszki 8 w godz. 9.30 - 13.00

  • harmonogram

  10.30-10.45 Powitanie gości przez Dyrektora Oddziału ZUS w Siedlcach oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach

  10.45-11.05 Zakład Ubezpieczeń Społecznych a osoby z niepełnosprawnością

  11.05-11.20 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (Centrum Integracji Społecznej)

  11.20-11.35 Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szansą na inkluzję społeczną studentów UPH w Siedlcach

  11.35-11.55 Prezentacja stoisk eksperckich oraz symulatora motoru

  11.55-12.15 Absolwent na rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach)

  12.15-12.35 Szkolenia, egzaminowanie oraz dostosowanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jacek”)

  12.35-12.50 Działalność Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach i Spółdzielni socjalnej „Zioła Siedleckie”

  12.50 Zakończenie

  STOISKA EKSPERCKIE I WYSTAWIENNICZE

  Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej, Centrum Integracji Społecznej, Integracyjny Klub Sportowy Siedlce, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach, Spółdzielnia socjalna „Zioła Siedleckie”, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach.

  • zaproszone instytucje: Centrum Integracji Społecznej, Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Integracyjny Klub Sportowy, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jacek”, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, Spółdzielnia socjalna „Zioła Siedleckie”, Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Słupsku

  • Oddział ZUS Słupsk, Pl. Zwycięstwa 8 w godz. 10.00 - 13.00

  10:00 - 10:30  - otwarcie " Dnia Osób z Niepełnosprawnością"

  10:30 - 11:30 - przedstawienie pt. "Inny nie znaczy gorszy" w reżyserii Jolanty Zapartej i Zygmunta Gosia teatru POKOLENIA.pl wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Unicef w Słupsku

  10:00 - 13:00 - wystawa prac plastycznych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Unicef w Słupsku

  10:00 - 13:00 – kiermasz wyrobów Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych

  10:00 - 13:00 - konsultacje ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności i Urzędu Miasta Słupska

  13:00 -  podziękowania i zakończenie " Dnia Osób z Niepełnosprawnością"

  Zaproszone instytucje: MOPR, NFZ, Urząd Miasta, Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA”, Fundacja Progresja, Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych Dajmy Im Radość, Stowarzyszenia pomocy Osobom Niepełnosprawnym Autyzm.

  • Inspektorat ZUS w Bytowie, ul. Kościuszki 16 w godz.  10:30-13:30

  10.30 - 13.30 prezentacja prac przedstawicieli z warsztatów i Środowiskowego Domu w Bytowie

  12.30 - 13.30 spotkanie informacyjne ekspertów ZUS, Urzędu Skarbowego i PCPR

  Zaproszone instytucje: PCPR w Bytowie, Urząd Skarbowy w Bytowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu w Bytowie

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Sosnowcu

  • ZUS Sosnowiec ul. Partyzantów 1 godz. 9.30 - 14.00

  prezentacje i porady ekspertów: sala 430 BUDYNEK B
  9.30 Otwarcie i powitanie

  (09.40 – 10.00) Państwowa Inspekcja Pracy – Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o rehabilitacji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz uprawnienia pracownicze

  (10.00 – 10.20) MOPS – pomoc osobom niepełnosprawnym

  (10.20– 10.40) PFRON - turnusy rehabilitacyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomoc finansowa przy zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

  (10.40 – 11.00) NFZ- jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne, leczenie uzdrowiskowe, zakładanie kont na ZIP

  11.30 – poczęstunek dla uczestników

  (12.00 – 12.20) Prezentacja z obszaru prewencji rentowej

  (12.20 – 12.40) Revita – rehabilitacja osób niepełnosprawnych

  (12.40 – 13.00) Osoby z niepełnosprawnością. Ludzie sukcesu

  (13.00–13.20) Psycholog – wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnością, psycholog z Hospicjum św. Tomasza

  Zapisy na wydarzenie pod numerami telefonu: 32 368 33 12 lub 32 368 33 20.

  Równocześnie na Sali Obsługi Klienta będą uruchomione stoiska:

  • Biuro podróży – oferty wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.
  • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji z Mikołowa.
  • Dyżury ekspertów z PIP, PFRON, MOPS, NFZ, porady specjalistów ZUS (prewencja i rehabilitacja oraz poradnictwo emerytalno-rentowe, jak zwiększyć świadczenie, jak uzyskać świadczenie), PUE-Room, UM Sosnowiec - Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.
  • Pomiar ciśnienia przez lekarzy.
  • Inspektorat w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 48 w godz. 9.30 - 14.00

  Dyżur ekspertów z MOPS, SER (poradnictwo emerytalno-rentowe, jak zwiększyć świadczenia, jak uzyskać świadczenie),PUE-Room

  Kiermasz rękodzieła wychowanków Dąbrowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serce"

  Udzielanie porad przez zaproszonego przedstawiciela Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Diabetyków.

  • Inspektorat w Jaworznie ul. Grunwaldzka 274 w godz. 9.30 - 14.00

  Dyżur ekspertów z MOPS, PUP, SER (poradnictwo emerytalno-rentowe, jak zwiększyć świadczenie, jak uzyskać świadczenie) PUE-Room

  Bezpłatny kiermasz książek

  Kiermasz rękodzieła - Stowarzyszenie REDA

  • Inspektorat w Zawierciu ul. Blanowska 2 w godz. 9.30 - 14.00

  Dyżur ekspertów z MOPS, PUP,PCPR, SER (poradnictwo emerytalno-rentowe, jak zwiększyć świadczenie, jak uzyskać świadczenie), PUE-Room.

  Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "KLUCZ".

  Centrum Inicjatyw Lokalnych.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Szczecinie

  • Jasne Błonia Park Kasprowicza w Szczecinie, Instytut Pedagogiki US przy ul. Ogińskiego 16/17 w Szczecinie

  Godz. 10.00-12.00 Jasne Błonia (taras górny przed fontanną Bartłomiejką)

  1. Namioty przedstawicieli następujących instytucji MOPR, NFZ, ITS, ZUS i PFRON ze stoiskami informacyjnymi dotyczącymi wsparcia i pomocy oferowanej przez te instytucje dla osób niepełnosprawnych;
  2. Pokaz oprzyrządowania samochodu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  3. Stoiska organizacji pozarządowych;
  4. Występy artystyczne na scenie, gdzie zaprezentują się następujący wykonawcy: Zespół "Bronek Band" z DPS, przy ul. Broniewskiego ze Szczecina, Zespół "Skan" z DPS w Resku, Solistka z WTZ w Wałczu, Troje solistów z ŚDS w Choszcznie, Tancerze z KSI "Start", Bębniarze z ŚDS w Wałczu

  Po festynie od godz. 12:30 do 13:30 odbędzie spotkanie seminaryjne w Instytucie Pedagogiki US przy ul. Ogińskiego 16/17. W trakcie seminarium wykłady okolicznościowe wygłoszą między innymi:

  1. Dyrektor MOPR w Szczecinie: "Utrata godności"
  2. Przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji US: "Kultura prawna, meta-wartości w systemie prawnym a ochrona osób z niepełnosprawnością".
  3. Przedstawiciel Instytutu Pedagogiki US: "Podmiotowość, godność, wolność - uwarunkowania społecznej inkluzji osób niepełnosprawnych".
  4. Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM w Szczecinie: "Godność osób niepełnosprawnych – wyzwanie dla profesjonalnej opieki i edukacji".
  5. Przedstawiciel ZUS „Rehabilitacja lecznicza”.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Tarnowie

  • miejsce wydarzenia: Oddział ZUS w Tarnowie w godz. 10.00 - 14.00
  • harmonogram

  9.00-9.30 WTZ - przedstawienie idei działalności. Rehabilitacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez działania artystyczne i zabawę.

  9.30-10.00 MORD - Mobilność osób z niepełnosprawnościami ( szkolenie,egzamin, adaptacja pojazdu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

  10.00-10.30 Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności-Karta Parkingowa.

  10.30-11.00 Porady ekspertów z ZUS.

  11.00-12.30 Spotkanie ze specjalistą w dogoterapii. Prezentacja multimedialna i specjalny pokaz na żywo psów asystentów osób z niepełnosprawnościami.

  12.30-13.00 PFRON - Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami ( staże, szkolenia,wsparcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, wsparcie rehabilitacyjne oprzyrządowanie do posiadanego pojazdu).

  13.00-13.30 Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej - Aktywizacja zawodowa, pozytywne przykłady osób sukcesu.

  13.30-14.00 WTZ Nowe inicjatywy, rehabilitacja poprzez sztukę.

  Wydarzenia towarzyszące Dniu Otwartemu w ZUS: kiermasz prac i rękodzieła wykonanego przez osoby niepełnosprawne, indywidualne konsultacje z ekspertami i gośćmi spotkania.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

  Dzień Otwarty i wydarzenia towarzyszące: kiermasz prac i rękodzieła wykonanego przez osoby niepełnosprawne, indywidualne konsultacje z ekspertami oraz gośćmi spotkania.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Toruniu

  • CP Caritas, ul. Wyszyńskiego 7/9, Toruń w godz. 10.00 - 14.00

  10:00-14:00 - wystawa prac uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Toruniu - grafiki "Tropami Świętych,

  10:00-14:00 - porady eksperta ZUS, Stowarzyszenia ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON, Urzędu Skarbowego

  10:30- 11:00 - występy taneczne uczniów

  11:15- 11:45 - prelekcja "Dziecko z niepełnosprawnością w społeczeństwie"- Ewa Oleksy, pedagog, oligofrenopedagog

  12:00 -12:30 - prelekcja "Obrazki z podróży do Ziemi Świętej i do Rzymu" - Ewa Bajreszewska - przewodnik wycieczek zagranicznych

  12:45 - 13:15 - Dieta warunkiem zdrowia - Olimpia Przyjemska - dietetyczka

  • ZUS Grudziądz, ul. Wybickiego 39 w godz. 9.00 - 12.00

  9:00 -12:00 - dyżury eksperckie, ZUS, MOPR

  9:00 - 12:00 - warsztaty Terapii Zajęciowej

  09:00 - szkolenie - "Ubezpieczenia społeczne a osoby niepełnosprawne"

  • ZUS Włocławek, ul. Płocka 167 w godz. 10.00 - 14.00

  11:00 -14:00 - dyżur eksperta ZUS, MOPR

  11:00 -14:00 - wystawa prac podopiecznych WTZ

  12:00-14:00 - dyżur eksperta Polskiego Związku Głuchych

  12:00-14:00 - dyżur eksperta NFZ

  • ZUS Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 6a w godz. 10.00 - 12.00

  10:00-12:00 - wystawa prac podopiecznych WTZ

  10:00 -12:00 - dyżur eksperta ZUS, Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy

  • ZUS Brodnica, ul. Mały Rynek 5 w godz. 10.00 - 13.00

  10:00 - 13:00 - dyżur eksperta ZUS, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, WTZ

  • ZUS Lipno, ul. Mickiewicza 43 w godz. 9.00 - 13.00

  09:00-13:00 - dyżur eksperta ZUS,

  09:00 -11:00 - dyżur eksperta Urzędu Skarbowego

  11:00 - 13:00 - dyżur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  09:00 - 11:00 - dyżur pielęgniarki - pomiar ciśnienia

  • Biuro Terenowe ZUS Golub Dobrzyń, Plac 1000 25 w godz. 9.00 - 12.00

  09:00- 12:00 - dyżur eksperta ZUS, PZERiI

  • Biuro Terenowe ZUS Rypin, Mławska 12 w godz. 10.00 - 12.00

  10:00 -12:00 - dyżur eksperta ZUS

  10:00 -12:00 - wystawa prac podopiecznych WTZ

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Wałbrzychu

  • Oddział ZUS w Wałbrzychu, pl. Grunwaldzki 1 w godz. 11.00 - 14.00

  harmonogram:

  11:00 - przywitanie przez Dyrektora Oddziału,

  11:20-12:10 Prezentacje zaproszonych gości: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. Osób Niepełnosprawnych, doradca z MOPS (dofinansowania z PFRON), prezentacje ZUS oraz wystąpienie pracownika naszego Oddziału, który porusza się na wózku inwalidzkim (prezentacja - ,,Sięgnij po sukces")

  12:00-14:00 wymiana doświadczeń, punkty doradczo konsultacyjne: ZUS + zakładanie PUE, MOPS, PUP, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, NFZ + zakładanie kont w ZIP

  Wystawa prac młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSP Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu

  • Inspektorat w Jeleniej Górze, ul. Sygietyńskiego 10, od godz. 8.30 do 13.00  

   • Porady specjalistów z ZUS

   • Spotkanie z Lucyną Kornobys  „Savoir-vivre  wobec osób  z niepełnosprawnością”  – od godz. 8.30 do 9.30

   • bezpłatne badanie słuchu – od godz. 9.00 do 13.00

   • projekt UM Jelenia Góra – „Pudełko Życia”

   • Wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

     

 • Rozwiń menu Zwiń menu I Oddział ZUS w Warszawie

  • Sale Obsługi Klientów - I Oddziału ZUS w Warszawie i Inspektoratów Warszawa: Wola, Ochota i Żoliborz w godz. 10:00-14:00 - stoiska eksperckie
  • zaproszone instytucje:
   I Oddział ZUS w Warszawie - PFRON, NFZ, Fundacja INTEGRACJA, Centrum Pomocy Społecznej Warszawa-Śródmieście;
   Inspektorat W-wa Wola - Centrum DZWONI, Urząd Pracy m.st. Warszawy;
   Inspektorat W-wa Ochota - Polski Związek Niewidomych,Stowarzyszenie Otwarte Drzwi;
   Inspektorat W-wa Żoliborz - Stowarzyszenie Bardziej Kochani, Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy,

 • Rozwiń menu Zwiń menu II Oddział ZUS w Warszawie

  • Sala Obsługi Klientów w II Oddziale ZUS w Warszawie oraz w Inspektoratach: Praga Północ, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Legionowo, Wołomin w godz. 9.00 - 15.00 - stoiska eksperckie
  • zaproszone instytucje: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, Stowarzyszenie Integracja, Fundacja Amigos, Fundacja Godność, Fundacja Promień Słońca, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie i Nowym Dworze Maz., Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, PZER w Otwocku i Józefowie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu III Oddział ZUS w Warszawie

  • CIOP-PIB, ul. Czerniakowska 16.

  Stoisko ZUS – poradnictwo ZUS i PUE, stoisko PEFRON, ITS – pojazdy (12 pojazdów z adaptacjami oraz pojazdy partnerów), CIOP i PIB – wystawa plakatów poświęconych problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, w tym osób z niepełnosprawnością, w pracy i życiu, stoiska firm: Emico /wózki/, Blumil /wózki/, Cebron, Efektor, stoisko Poczty Polskiej, w ramach współpracy z Fundacją „Aktywizacja”.

  • wydarzenia w podległych inspektoratach:
   • dyżur telefoniczny eksperta ZUS w Inspektoratach III Oddziału ZUS,
   • wyodrębnione i oznaczone na SOK stanowiska eksperckie dla osób niepełnosprawnych, na salach Obsługi Klientów w Inspektoratach oraz Biurze Terenowym Ursynów,
   • w godz. 10.00-13.00  pracownik Inspektoratu ZUS w Pruszkowie, będzie dyżurował w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w formie stanowiska eksperckiego,
   • dyżur eksperta z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.

   

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS we Wrocławiu

  • Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65 w godz. 10.00 - 13.20

  10:00 – 10:10 Powitanie gości

  10:10 – 10:30 Prewencja rentowa – zasady korzystania z ośrodków rehabilitacji ZUS

  10:30 – 10:50 DOLNY ŚLĄSK dobra perspektywa - Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego

  10.50 – 11:10 Prelekcja MOPS

  11:10 – 11:30 Prelekcja PFRON

  11:30 – 11:50 Prelekcja PIP

  12:10- 12:30 Prelekcja NFZ

  12:30 – 12:50 Kiedy niemożliwe staje się możliwe - zatrudnianie wspomagane dla osób z niepełnosprawności - Prezes Stowarzyszenia Ostoja

  12:50 – 13:10 Samochody przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - Konstanty Kucharczyk – Auto Elektronik

  13:10 – 13:20 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - Prezes Zarządu P.P.H. WADEX S.A.

  13:20 Podsumowanie

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Zabrzu

  • miejsce wydarzenia: Urząd Miejski w Zabrzu (sala sesyjna), Oddział ZUS w Zabrzu w godz. 9.00 - 14.00
  • harmonogram

  Plan uroczystości w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Prof. Zbigniewa Religi 1 (sala sesyjna)

  PANEL I

  11.00 - 11.15 Powitanie gości (Prezydenta Miasta Zabrze oraz Dyrektor Oddziału ZUS w Zabrzu)

  11.15 - 11.35 Wykład nt. „Wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – PFRON Oddział Śląski w Katowicach

  11.35 - 11.50 Wykład nt. „Kompleksowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami” - projekt „Kierunek praca” - Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin „RAZEM” w Zabrzu

  11.50 - 12.00 Wykład nt. „Działalności Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Śląskiej w Gliwicach” – przedstawiciel BON Politechniki Śląskiej

  12.00 - 12.10 Przerwa – 10 minut

  PANEL II

  12.10 - 12.20 Prelekcja nt. „Dzięki wodzie odzyskali wolność” - Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków w Zabrzu (gość specjalny)

  12.20 - 12.30 Prelekcja nt. „Moja praca, moją pasją. Restauracja prowadzona przez osoby niepełnosprawne”– Zakład Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu

  12.30 - 12.40 Prelekcja nt. „Pies moim przewodnikiem” - Fundacja DOGIQ w Katowicach

  12.40 - 12.50 Przerwa – 10 minut

  PANEL III

  12.50 - 13.10 Wykład nt. „Mam orzeczenie o niepełnosprawności”. Co mi przysługuje? - Oddział ZUS w Zabrzu

  13.10-13.30 Blok dyskusyjny

  Plan wydarzenia w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18 (parter budynku)

  1. Stoiska informacyjne/konsultacje: (godz. 9.00 – 14.00):
  • NFZ,
  • PFRON,
  • MOPR w Zabrzu,
  • Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Skarbowy w Zabrzu,
  • PUP w Zabrzu,
  • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
  • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomych,
  • Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin „RAZEM” w Zabrzu,
  • „Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków” w Zabrzu,
  • "Apteka Dbam o Zdrowie” - Promocja zdrowej suplementacji;
  • Konsultacje lekarza diabetologa dla osób chorych na cukrzyce (od godz. 11.00) Stowarzyszenie Diabetyków w Zabrzu,
  • Akademia Rehabilitacji i Relaksu „Odnowa” w Zabrzu - konsultacje z zakresu odnowy biologicznej,
  • Marga Gabinety Terapeutyczno-Rehabilitacyjne w Gliwicach – bezpłatne masaże dłoni, konsultacje fizjoterapeuty, mobilne badanie biofeedback,
  • Studio optyczne w Zabrzu - bezpłatne badanie wzroku.
  1. Warsztatowe zajęcia manualne prowadzone przez Warsztaty Terapii Zajęciowych w zakresie:
  • Malowania odlewów z gipsu,
  • Prac plastycznych.
  1. Stoiska dodatkowe:
  • Prezentacja rękodzieła, fotografii, prac malarskich według zainteresowań osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowych,
  • Prezentacja wyrobów przygotowanych przez uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Oddział ZUS w Zielonej Górze

  • miejsce wydarzenia: Biuro Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiejul. Reja 6, II piętro
  • harmonogram:

  10.00 - 10.20

  Powitanie uczestników i otwarcie spotkania

  Roman Śniedziewski - Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Jarosław Nieradka – Dyrektor Biura OPZL

  Andrzej Gonia – Dyrektor Oddziału PFRON

  10.20 - 10.35

  Potrzeba aktywizacji osób z niepełnosprawnością w aspekcie psychologiczno - społecznym

  Dr Helena Ochonczenko – Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytet Zielonogórski

  10.35 - 10.50

  Wsparcie pracodawców realizowane przez PUP w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

  Małgorzata Lada – Doradca zawodowy PUP w Zielonej Górze

  10.50 - 11.10

  Przerwa kawowa

  Porady ekspertów ZUS i PFRON

  11.10 - 11.25

  Aktywizacja zawodowa osób z autyzmem

  Mateusz Andrysiak – Prezes Zarządu Dalej Razem

  11.25 - 11.40

  Portal „ Sprawni w pracy” narzędziem do poszukiwania pracy i pracownika

  Marta Rogalińska – Dyrektor Centrum Integracja Zielona Góra

  11.40 - 11.45

  Zakończenie