Pobierz program Płatnik 10.02.002

Suma kontrolna pliku MD5: bce74b4dad9e4194c960aeea2235bdcc

Od 1 października zmieniliśmy certyfikat do podpisywania pakietów aktualizacyjnych do programu Płatnik.

Jeżeli instalujesz program po tym dniu i podczas pobierania aktualizacji otrzymasz błąd:

screen z porgramu płatnik Aktualizacja porgramu i danych płatnika

porgrma płatnik - komunikat o błędzie

A w przebiegu aktualizacji będzie informacja:

porgram płatnik screen - bład weryfikacji metryki

to pobierz plik P2StartFix.exe oraz Instrukcję uruchamiania programu aktualizującego i kolejno postępuj zgodnie z opisanymi w niej krokami.

 

Pliki do pobrania:

GDANSK

http://ftp1.zus.gda.pl/dystrybucja/a1_10_02_002/dodatki/P2StartFix.exe

http://ftp1.zus.gda.pl/dystrybucja/a1_10_02_002/dodatki/P2StartFix_Instrukcja_uruchamiania_programu_aktualizujacego.docx

VOLTA

ftp://ftp.zus.gda.pl/dystrybucja/a1_10_02_002/dodatki/P2StartFix.exe

ftp://ftp.zus.gda.pl/dystrybucja/a1_10_02_002/dodatki/P2StartFix_Instrukcja_uruchamiania_programu_aktualizujacego.docx

 

UWAGA!

PRZED POBRANIEM NOWEJ WERSJI PROGRAMU PAMIĘTAJ O KOPII BAZY DANYCH I UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST CI ZNANA JEJ LOKALIZACJA I HASŁO DOSTĘPU!

Instrukcja wykonania kopii bazy poprzez migrację bazy dla Access i dla SQL

Instrukcja wykonania kopii dla Access

Instrukcja wykonania kopii dla SQL 

Wymagania systemowe/sprzętowe i instalacja programu Płatnik

Więcej tematów

Szkolenie z obsługi programu Płatnik 9.01.001