Jak wypełnić polecenie przelewu / wpłaty gotówkowej należności z tytułu składek do ZUS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

Usługa niedostępna.

Jakie są terminy ?

Usługa niedostępna.

Jak to zrobić ?

Usługa niedostępna.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz.300).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

Usługa niedostępna.

Jakie są terminy ?

Usługa niedostępna.

Jak to zrobić ?

Usługa niedostępna.

Dalsze kroki

Usługa niedostępna.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300).
 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Wypełnij druk polecenie przelewu/ wpłaty gotówkowej na formularzu, który możesz wziąć z placówki pocztowej.

Jakie są terminy ?

Składki opłacasz do:

 • 5 dnia następnego miesiąca - jednostki  budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,
 • 10 dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • 15 dnia następnego miesiąca - wszyscy pozostali płatnicy.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij druk polecenie przelewu/ wpłaty gotówkowej.
 2. W polu nazwa odbiorcy wpisz ZUS.
 3. W polu rachunek odbiorcy wpisz swój numer rachunku składkowego (NRS).
 4. W polu kwota wpisz kwotę zgodną ze składkami, które wykazałeś w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
 5. W polu nazwa zleceniodawcy wpisz swoje imię i nazwisko, jako płatnika składek lub nazwę skróconą płatnika składek.
 6. W polu tytułem wpisz słowo składki. Jeśli spłacasz należności na podstawie decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika składek należności, to wpisz także numer decyzji.

Ważne! Należności z tytułu składek wpłacasz jednym przelewem na swój  indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Wysyłasz tylko jeden przelew łącznie na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dalsze kroki

Opłać składki i zachowaj potwierdzenie wpłaty.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300).