Program „Moje finanse”

Współpracujemy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy programie „Moje finanse” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. logo Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Przygotowaliśmy moduł edukacyjny „Inwestycja w przyszłość”. Można się z niego dowiedzieć, jaki jest cel ubezpieczeń społecznych, jakie są rodzaje ubezpieczeń i które z nich są obowiązkowe, na jakie świadczenia można liczyć, gdy opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne, i jak te składki są rozliczane.

Więcej informacji nt. programu znajdziecie na stronie: moje-finanse.junior.org.pl/pl/moje-finanse-w-szkole