Zgodność „Lekcji z ZUS” z doradztwem zawodowym

Treści „Lekcji z ZUS” są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675)

 • Rozwiń menu Zwiń menu Liceum

  2. Świat zawodów i rynek pracy.

  Uczeń:

  2.3. porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, (...) analizuje podstawy prawa pracy, (...) prawa i obowiązki pracownika;

  2.5. określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form aktywizacji zawodowej;

  2.8. charakteryzuje przebieg zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej.

  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

  Uczeń:

  4.3. dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi celami zawodowymi.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Technikum

  2. Świat zawodów i rynek pracy.

  Uczeń:

  2.3. porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, (...) analizuje podstawy prawa pracy, (...) prawa i obowiązki pracownika;

  2.8. charakteryzuje przebieg zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej.

  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

  Uczeń:

  4.2. sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjnozawodowych na podstawie biznesplanu, własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Szkoła branżowa I stopnia

  2. Świat zawodów i rynek pracy.

  Uczeń:

  2.3. porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, (...) analizuje podstawy prawa pracy, (...) prawa i obowiązki pracownika;

  2.8. charakteryzuje przebieg zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej.

  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

  Uczeń:

  3.3. określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Szkoła branżowa II stopnia

  2. Świat zawodów i rynek pracy.

  Uczeń:

  2.2. analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, (...) prawa i obowiązki pracownika;

  2.8. charakteryzuje przebieg zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej.

  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

  Uczeń:

  3.3. określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym.

  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

  Uczeń:

  4.2. sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjnozawodowych na podstawie biznesplanu, własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki własnych decyzji;

  4.3. samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące edukacji i zatrudnienia.