Zgodność "Lekcji z ZUS" z podstawą porgramową kształcenia w zawodach

Treści „Lekcji z ZUS” są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego  (Dz.U. z 2019 r. poz. 991) w  następującym zakresie:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Technik administracji

  EKA.01.3. Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych

  Efekty kształcenia. Uczeń:

  13) stosuje przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  Kryteria weryfikacji. Uczeń:

  1) określa źródła oraz zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  11) określa świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego

  13) porównuje świadczenia z ubezpieczeń społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej do świadczeń w wybranym państwie Unii Europejskiej

 • Rozwiń menu Zwiń menu Technik ekonomista

  EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

  Efekty kształcenia. Uczeń:

  4) prowadzi rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  Kryteria weryfikacji. Uczeń:

  1) identyfikuje terminy składania dokumentów i opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych, np. ubezpieczony, płatnik składek, podstawa naliczenia składki

  2) określa składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

  3) określa zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej

  4) wskazuje tytuły naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  5) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  6) sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek i osób ubezpieczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz korekty tych dokumentów

  7) sporządza miesięczne dokumenty rozliczeniowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz korekty tych dokumentów

  8) sporządza dokument płatniczy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  9) rozróżnia rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych

  10) identyfikuje podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  11) sporządza dokumenty stanowiące podstawę do uzyskania zasiłków, np. zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego

  12) sporządza dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia uprawnień rentowych i emerytalnych

  Efekty kształcenia. Uczeń:

  5) prowadzi rozliczenia podatkowe i rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych

  Kryteria weryfikacji. Uczeń:

  8) sporządza zestawy dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych płatnika składek w programie do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  9) sporządza dokument płatniczy w programie do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • Rozwiń menu Zwiń menu Technik rachunkowości

  EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

  Efekty kształcenia. Uczeń:

  4) prowadzi rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  Kryteria weryfikacji. Uczeń:

  1) identyfikuje terminy składania dokumentów i opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych, np. ubezpieczony, płatnik składek, podstawa naliczenia składki

  2) określa składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

  3) określa zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej

  4) wskazuje tytuły naliczania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  5) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  6) sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek i osób ubezpieczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz korekty tych dokumentów

  7) sporządza miesięczne dokumenty rozliczeniowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz korekty tych dokumentów

  8) sporządza dokument płatniczy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  9) rozróżnia rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych

  10) identyfikuje podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  11) sporządza dokumenty stanowiące podstawę do uzyskania zasiłków, np. zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego

  12) sporządza dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia uprawnień rentowych i emerytalnych

  Efekty kształcenia. Uczeń:

  5) prowadzi rozliczenia podatkowe i rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych

  Kryteria weryfikacji. Uczeń:

  8) sporządza zestawy dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych płatnika składek w programie do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  9) sporządza dokument płatniczy w programie do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  EKA.07.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Efekty kształcenia. Uczeń:

  1) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości

  Kryteria weryfikacji. Uczeń:

  10) wskazuje okresy przechowywania dokumentacji księgowej według przepisów prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych

 • Rozwiń menu Zwiń menu Asystent osoby niepełnosprawnej

  SPO.01.2. Podstawy pomocy społecznej

  Efekty kształcenia. Uczeń:

  8) wskazuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych

  Kryteria weryfikacji. Uczeń:

  1) wymienia przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych

  2) charakteryzuje zadania instytucji państwowych dotyczące zabezpieczenia społecznego osoby niepełnosprawnej

 • Rozwiń menu Zwiń menu Opiekun osoby starszej

  SPO.02.2. Podstawy pomocy społecznej

  Efekty kształcenia. Uczeń:

  8) wskazuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych

  Kryteria weryfikacji. Uczeń:

  1) wymienia przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych

  2) charakteryzuje zadania instytucji państwowych dotyczące zabezpieczenia społecznego osoby niepełnosprawnej

 • Rozwiń menu Zwiń menu Opiekun w domu pomocy społecznej

  SPO.03.2. Podstawy pomocy społecznej

  Efekty kształcenia. Uczeń:

  8) wskazuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych

  Kryteria weryfikacji. Uczeń:

  1) wymienia przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych

  2) charakteryzuje zadania instytucji państwowych dotyczące zabezpieczenia społecznego osoby niepełnosprawnej

 • Rozwiń menu Zwiń menu Opiekunka środowiskowa

  SPO.05.2. Podstawy pomocy społecznej

  Efekty kształcenia. Uczeń:

  8) wskazuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych

  Kryteria weryfikacji. Uczeń:

  1) wymienia przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych

  2) charakteryzuje zadania instytucji państwowych dotyczące zabezpieczenia społecznego osoby niepełnosprawnej