Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”

Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” realizowany jest od 2013 r. przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Jest to jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce skierowany do młodzieży akademickiej. Program ten realizowany jest na 122 publicznych i niepublicznych uczelniach w kraju - na kierunkach ekonomicznych i menedżerskich.

W ramach tego Programu od roku akademickiego 2014/2015 eksperci ZUS prowadzą wykłady, podczas których prezentują system ubezpieczeń społecznych – rolę ubezpieczeń w życiu każdego człowieka, korzyści jakie daje obywatelom przystąpienie do systemu oraz to, jak jest on zorganizowany w Polsce. Na wykłady przygotowana została autorska prezentacja bogata w multimedia – dostosowana do percepcji i oczekiwań studentów. Powstała ona w konsultacji z koordynatorami Projektu z ramienia CPBiI.

Udział w Programie, to także obecność Zakładu podczas „Drzwi otwartych” na uczelniach. ZUS promuje w ten sposób Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS) - narzędzie pozwalające na dwustronną komunikację z ZUS on-line, a także na bieżący wgląd w dane na indywidualnym koncie w ZUS (wysokości odprowadzanych składek, kapitał emerytalny itp.).

W roku akademickim 2014/2015 w 50 wykładach ZUS uczestniczyło łącznie 2035 studentów, a w Drzwiach Otwartych (Strefie NZB, 35) uczestniczyło około 7000 studentów (średnio 200 podczas jednych Drzwi Otwartych).