Konkurs Forum Zarządzania Publicznego na menedżerów innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych menedżerów i upowszechnianie dobrych praktyk w administracji publicznej. Konkurs będzie  promował liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, którzy kierując się dobrem obywateli usprawniają funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług publicznych.

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie instytucje publiczne, w szczególności urzędy administracji rządowej, samorządowej i państwowej. Korzyści z udziału w konkursie odniosą zarówno menedżerowie, konkretne instytucje, jak i cała administracja publiczna.

Konkurs ma za zadanie promować dzielenie się doświadczeniami i zapoznanie administracji publicznej z nowoczesnymi metodami zarządzania instytucjami publicznymi. Wyłonieni przez Kapitułę konkursu finaliści będą mieli okazję zaprezentować najlepsze praktyki podczas grudniowej konferencji podsumowującej konkurs.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2014 roku współpracuje z Krajową Szkołą Administracji Publicznej i Mazowieckim Urzędem Wojewódzki, aby promować  dobre praktyki w administracji publicznej (najpierw w formacie Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi, a obecnie dodatkowo z NIST w formacie Forum Zarządzania Publicznego).

Więcej informacji na stronie FZP.