Prezes ZUS gościem Forum Wizja Rozwoju

W czwartek (26 sierpnia) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzięła udział w panelu „Seniorzy ważnym ogniwem gospodarki”. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że na świadczenia emerytalne Polska wydaje przeciętnie ponad 200 mld zł.

Zdaniem profesor Uścińskiej, nie można traktować seniorów wyłącznie jako obciążenie budżetu.

„Transfery pieniędzy dla państwa z tytułu prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych - bo to jest przecież prawo - są przecież kluczowe dla gospodarki, są kluczowe z punktu widzenia konsumpcji, dynamiki rozwoju gospodarczego. Musimy na to patrzeć z tego punktu widzenia i w zdecydowanie większym stopniu doceniać rolę tych osób dla dynamiki i aktywnej roli we wzroście gospodarczym" - mówiła profesor Uścińska.

Prezes ZUS zwróciła uwagę, że 85 proc. dochodów gospodarstw domowych emerytów pochodzi z publicznych systemów emerytalnych.

„To jest ogromne zadanie dla państwa, ale też i zadanie z punktu widzenia dywersyfikacji tych źródeł. To nie powinno być tylko państwo, ale także to, co w tej chwili się dzieje - pracodawcy, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe. Także musimy zwiększać rolę naszej odpowiedzialności, czyli oszczędności z tytułu starości" - oceniła prof. Uścińska.

W kontekście działań na rzecz seniorów i włączania ich do funkcjonowania w świecie usług cyfrowych, prezes Uścińska mówiła też o usprawnieniach wprowadzanych przez Zakład, z których z powodzeniem korzystają seniorzy. Podkreśliła, że rozwiązania elektroniczne, które ZUS oferuje swoim klientom, przyjęły się bardzo dobrze również wśród osób starszych. „Wprowadziliśmy w październiku ubiegłego roku e-wizyty. (…) Okazuje się, że na 100 tys. tych wizyt (…) ,28 tys. dotyczyło spraw emerytalnych” – powiedziała prof. Uścińska. Szefowa ZUS zwróciła też uwagę na rolę młodszej części społeczeństwa w udzielaniu wsparcia seniorom w zdobywaniu kompetencji cyfrowych i korzystaniu z narzędzi elektronicznych.

Poza prezes ZUS w panelu dotyczącym polityki senioralnej wzięły udział: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu oraz prof. Józefa Hrynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestniczki panelu zwracały uwagę na problemy i potrzeby seniorów w Polsce oraz konieczność dostosowania rozmaitych form opieki do zróżnicowanych wymagań najstarszej części naszego społeczeństwa. Celem spotkania było wypracowanie spójnego i holistycznego systemu wsparcia dla seniorów.

Tegoroczna, czwarta już edycja Forum Wizja Rozwoju odbyła się pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Panel dyskusyjny - widoczni uczestnicy: prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu oraz prof. Józefa Hrynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego - przekierowanie do większego obrazka